home

Featured

Current Issue: 01/62 สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน

Current Issue: 01/62 สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน

มิถุนายน 20, 2019

สงครามการค้าสหรัฐฯ–จีน และผลกระทบต่ออาเซียน กองบรรณาธิการ บทนำ ตามนโยบาย “อเมริกามาก่อน” (America first policy) สหรัฐอเมริกาภายในการนำของประธานาธิบดีคนที่ 45 นายโดนัล ทรัมป์ให้ความสำคัญกับการปกป้องอุตสาหกรรมภายในสหรัฐอเมริกา และพลิกฟื้นอุตสาหกรรมให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ทรัมป์มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เสียเปรียบประเทศคู่ค้าที่เป็นฐานการผลิตสินค้าสำคัญและส่งกลับเข้ามาขายในสหรัฐฯ อีกทั้งสหรัฐยังสูญเสียรายได้ภาษีนิติบุคคลจากการที่บรรษัทข้ามชาติสัญชาติสหรัฐฯ ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตของสหรัฐลดลงอีกด้วย ภายใต้นโยบายนี้ สหรัฐฯได้ออกมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหลายวิธีด้วยกัน อาทิ การเก็บภาษีสินค้านำเข้า การกระตุ้นการส่งออกผ่านการปรับโครงสร้างต้นทุนภาคการผลิต โดยในเดือนเมษายน 2561 สหรัฐฯ เริ่มมีการกำหนดพิกัดอัตราต่อสินค้านำเข้าเหล็กในอัตราร้อยละ 25 และอลูมิเนียมร้อยละ... Read More »

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน”

การประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน”

มิถุนายน 20, 2019

วัน/เวลา          วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00–15.30 น. สถานที่           ห้อง ร.202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โครงการ “จับตาอาเซียน” ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุม TRF–ASEAN Research Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการบริโภคและการจัดการร้านอาหารหาบเร่ในอาเซียน” ขึ้นเป็นเวทีนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน... Read More »

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

ธันวาคม 28, 2018

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่รายงานการลงทุนประจำปี 2561 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายงานได้แสดงให้เห็นภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับการเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายดิจิตอล รายงานในปีนี้ยังได้นำเสนอแนวโน้มกิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติของออสเตรเลียในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาได้เน้นไปที่ออสเตรเลียพันธมิตรสำคัญของอาเซียน ทั้งนี้ในวาระครบรอบ 50 ปีอาเซียนในปีที่ผ่านมาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมยังคงเป็นการลงทุนหลักในภูมิภาค กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 137 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559 โดยอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกเป็นผู้ได้รับเม็ดเงินรายใหญ่ที่สุดแซง อุตสาหกรรมการเงินและภาคการผลิตซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับประโยชน์ เป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ รวมถึง fintech ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 5... Read More »

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

ธันวาคม 28, 2018

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนฉบับที่ 4 (ASEAN Economic Integration Brief – AEIB) เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศเผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEIB) ฉบับที่ 4 ซึ่งฉบับแรกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี 2560 AEIB ซึ่งบทสรุปได้ให้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับธีมโดยรวมของสิงคโปร์ประธานอาเซียนประจำปี โดยใจความสำคัญคือเรื่องความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ไม่เพียงแต่เป็นวาระสำคัญกับประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับอาเซียนในการเป็นผู้นำท่ามกลางความท้าทายระดับโลกและภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค เอกสารฉบับนี้มีบทความเฉพาะเรื่อง 3 เรื่อง... Read More »

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 28, 2018

ในวันพุธ (14 พ.ย. ) นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ว่าการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าอย่างมาก ที่ผ่านมาอาเซียนทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีตามกฎสากลและระบบพหุภาคี และเพิ่งสรุปข้อเสนอแนะสำหรับการทบทวนทั่วไปของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ นายลีกล่าวถึงข้อตกลงซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เข้าถึงตลาดได้ดีขึ้นและแน่นอนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจในเขตการค้าเสรีของภูมิภาค ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติซันเท็ค สิงคโปร์ นายลีกล่าวว่าการเจรจาล่วงหน้าเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปีนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยการเจรจาครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันดังเช่นออสเตรเลียและอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนการค้าระบบพหุภาคีซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้นายลีเสริมว่า... Read More »

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ สิงคโปร์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียครั้งที่ 3 ดาโต๊ะ ลิม จ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Tigran Sargsyan ประธานคณะกรรมการ EEC ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission – EEC) ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งรัสเซียเป็นสักขีพยาน อาเซียนและ EEC... Read More »

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการด้านสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และนางสาวอเดลิน่า คามาล (Adelina Kamal)... Read More »

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

ธันวาคม 25, 2018

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้ประเด็น “การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง: สู่วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2568” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาเซียนเรื่องการประชุมสตรีครั้งที่ 15, 16 และ 17 และการพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของการหารือด้านนโยบายระหว่างอาเซียน... Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

ธันวาคม 25, 2018

ตัวแทนจากอาเซียน ยุโรป และหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหาพลาสติกและขยะจากบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ณ บาหลี อินโดนีเซียในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนราว 150 คนจากภาครัฐ พื้นที่จังหวัด กลุ่มธุรกิจ ประชาสังคมและภาควิชาการเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Our Ocean Conference 2018 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดการขยะ รวมถึงการที่ภาคส่วนต่างๆ ก่อมลพิษทางทะเลในภูมิภาค ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการค้าปลีกและการบริโภค การรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการจัดการป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล ที่ประชุมยังได้แสวงหาแนวทางอื่นๆ เช่น... Read More »

อาเซียนประชุมหารือความร่วมมือกับเกาหลี

อาเซียนประชุมหารือความร่วมมือกับเกาหลี

ธันวาคม 14, 2018

การจัดการประประชุม ASEAN-ROK Infrastructure Ministers ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลักดันนโยบายความร่วมมือโดยเฉพาะขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพลังงาน ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และด้านระบบคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกล่าวการต้อนรับเลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดการประชุมสุดยอดพิเศษสาธารณรัฐเกาหลี–อาเซียน ณ กรุงโซล ในปีหน้า โดยการประชุมครั้งนี้เป็นขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับความร่วมมืออย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนผ่านการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ในระดับต่าง ๆ ในหลากหลายภาคส่วน Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน