home

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

ธันวาคม 28, 2018
สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนฉบับที่ 4 (ASEAN Economic Integration Brief – AEIB) เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศเผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEIB) ฉบับที่ 4 ซึ่งฉบับแรกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี 2560 AEIB ซึ่งบทสรุปได้ให้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับธีมโดยรวมของสิงคโปร์ประธานอาเซียนประจำปี โดยใจความสำคัญคือเรื่องความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ไม่เพียงแต่เป็นวาระสำคัญกับประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับอาเซียนในการเป็นผู้นำท่ามกลางความท้าทายระดับโลกและภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้มีบทความเฉพาะเรื่อง 3 เรื่อง ในบทความพิเศษโดยนายชานชุนซิง (Shan Shun Sing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์และประธานรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนปี 2561 มีเนื้อหาเน้นย้ำถึงวาระประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี 2561 ส่วนบทความที่สองโดยนายอลัน โบลลาร์ด (Alan Bollard) ผู้อำนวยการบริหารสำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) ชี้ให้เห็นถึงวาระสำคัญของเอเปคภายใต้ตำแหน่งประธาน APEC ของปาปัวนิวกินีในปีนี้ และบทความสุดท้ายโดยนายชอย ชิง โกว๊ก (Choi Shing Kwok) ผู้อำนวยการสถาบัน ISEAS-Yusof Ishak ของสิงคโปร์พิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการสรุปข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ (Comprehensive Air Transport Agreement – CATA) ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่ธุรกิจผู้บริโภคและ นักท่องเที่ยว ในฉบับนี้ยังมีเนื้อหาตามปกติเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาค การอัพเดทความเคลื่อนไหวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสถิติล่าสุดของอาเซียน อินโฟกราฟฟิคแสดงภาพประกอบของอาเซียนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนจัดทำขึ้นโดยผู้อำนวยการติดตามการรวมกลุ่มอาเซียน (AIMD) ของสำนักเลขาธิการอาเซียน
โดยสามารถเข้าถึงได้จากลิงค์ https://asean.org/storage/2012/05/AEIB_4th-Issue.pdf

ที่มา asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน