home

เอกสารอื่นๆ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปี 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปี 2560 ครั้งที่ 2

พฤษภาคม 26, 2017

ประกาศรับข้อเสนอโครงการการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ Read More »

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

กุมภาพันธ์ 13, 2017

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสภารัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan) Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.15/60 ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

SSC ASEAN Focus Vol.15/60 ถอดบทเรียน “50 ปี อาเซียน” กับความหลากหลายที่หลอมรวม

กุมภาพันธ์ 6, 2017

ประชาคมอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่สำคัญ ซึ่งดำเนินมาเป็นระยะเวลา 49 ปี และจะครบอายุ 50 ปี ในวันที่ 8 ส.ค. 2560 ความคืบหน้าในการเสริมสร้างความร่วมมือตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีอยู่เดิม และการเตรียมพร้อมของประเทศสมาชิกฯ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 ต่างเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาค Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.13/60 การต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง

SSC ASEAN Focus Vol.13/60 การต่อต้านการแพร่กระจายของแนวคิดนิยมความรุนแรง

มกราคม 17, 2017

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อันมีที่มาจากแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง (Extremism) เพิ่มมากขึ้น ดังกรณีการลอบสังหารเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาร่า ประเทศตุรกี และกรณีผู้ลี้ภัยชาวตูนีเซียได้ขับรถบรรทุกพุ่งชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บราว 48 คน เมื่อ 19 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับอาเซียนที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้งมากขึ้น จากปัญหาในเรื่องศาสนา ชาติพันธุ์ และการก่อการร้าย ทำให้สังคมโลกจะต้องร่วมมือกันกำจัดเงื่อนไขที่เป็นบ่อเกิดของแนวคิดนิยมความรุนแรง หรือแนวคิดแบบสุดโต่ง เพื่อไม่ให้แนวคิดนี้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และนำไปสู่การสร้างความเสียหายในที่สุด Read More »

เอกสาร ASEAN in 2016

เอกสาร ASEAN in 2016

มกราคม 15, 2017

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเผยแพร่เอกสาร “ASEAN in 2016” ซึ่งสรุปภาพรวมความสำเร็จของประชาคมอาเซียนในปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในปีแรกเริ่มยังคงมุ่งขยับขยายการบูรณาการระดับภูมิภาคโดยมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวอาเซียนมากที่สุด เอกสารดังกล่าวให้ภาพความก้าวหน้าต่างๆ ของเสาหลักทั้งสามของประชาคมอาเซียน รวมทั้งยังระบุถึงเป้าหมายที่อาเซียนให้ความสำคัญเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.12/60 “ข่าวปลอม” มหันตภัยร้ายจาก Social Network

SSC ASEAN Focus Vol.12/60 “ข่าวปลอม” มหันตภัยร้ายจาก Social Network

มกราคม 12, 2017

ข่าวปลอมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสังคมในโลกอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ประเทศไทย รวมทั้งกองทัพจึงควรให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของข่าวปลอม ก่อนที่จะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.8/60 แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ 2 ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย

SSC ASEAN Focus Vol.8/60 แรงงานข้ามชาติ: เหรียญ 2 ด้านในมุมมองความมั่นคงของประเทศไทย

พฤศจิกายน 29, 2016

แรงงานข้ามชาติ หรือ แรงงานต่างด้าว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมหรืออีกวัฒนธรรมหนึ่งผ่านการว่าจ้างแรงงาน ซึ่งการเคลื่อนย้ายดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การสื่อสาร การคมนาคม มีความสะดวกและเอื้อต่อการเดินทางไปมาของแรงงานมากขึ้น การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ทำให้เกิดภาวะไร้พรมแดนทางการค้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเตรียมพร้อมสำหรับภาคความมั่นคงในกรณีแรงงานข้ามชาติ จึงไม่ได้จำกัดเพียงการปราบปรามและเฝ้าระวัง แต่เป็นการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการเปลี่ยนปัญหาแรงงาน... เป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจที่กระทบความมั่นคงของประเทศน้อยที่สุด Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.2/60 การประชุม รมว.กห. อาเซียน-สหรัฐฯ

SSC ASEAN Focus Vol.2/60 การประชุม รมว.กห. อาเซียน-สหรัฐฯ

ตุลาคม 24, 2016

การเดินทางเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน-สหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 59 ณ มลรัฐฮาวาย สหรัฐฯ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค Read More »

SSC ASEAN Focus Vol.1/60 กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

SSC ASEAN Focus Vol.1/60 กระแส Islamophobia ในบริบทของโลกปัจจุบัน

ตุลาคม 9, 2016

จากเหตุการณ์ 9/11 ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐฯ ในปี 2544 เหตุการณ์ระเบิดรถไฟที่สเปนและอังกฤษในปี 2547 และ 2548 รวมทั้งเหตุการณ์การบุกยิงชาร์ลี เอ็บดด ที่ฝรั่งเศสในปีที่ผ่านมา และอีกหลายๆ เหตุการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปและอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดอาวุธต่างศาสนาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ทำให้เกิดกระแส "Islamophobia" หรือความหวาดวิตกต่อศาสนาอิสลามขึ้นอีกครั้ง จนกลายเป็นกระแสสำคัญในบริบทของโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อความมั่นคง ดั้งนั้นการเข้าใจปัญหาและการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง Read More »

ASEAN Focus: CLMVT หลังเข้าสู่ AEC‏

ASEAN Focus: CLMVT หลังเข้าสู่ AEC‏

สิงหาคม 4, 2016

จะเห็นว่าแผนการหรือการเตรียมการของไทยยังเป็นรองเวียดนาม กัมพูชา หรือแม้แต่ สปป.ลาว ที่ได้มีการจัดทาแผนรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และการคมนาคม จัดทาโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมและเขตทำการเกษตร รวมทั้งเตรียมความพร้อมเรื่องคน แรงงาน และการศึกษา เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังเปิด AEC ไว้เป็นอย่างดี Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน