home

All posts by Chatchada

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

มกราคม 13, 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ภายใต้สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม S31 โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนของภาคปฏิบัติ ภาคนโยบาย และภาคเอกชน ในการนี้ ดร.จำนง พวงพุก รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและงบบูรณาการ... Read More »

สิงคโปร์ (ต.ค. – ธ.ค. 61)

สิงคโปร์ (ต.ค. – ธ.ค. 61)

มกราคม 1, 2019

สำหรับความเคลื่อนไหวในสิงคโปร์ช่วง 3 เดือนนี้ที่น่าสนใจคือปัญหาเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์ ความเคลื่อนไหวเพื่อการอนุรักษ์งาช้างในประเทศและแนวโน้มการจ้างงานของสิงคโปร์ เริ่มที่สถานการณ์ด้านสุขภาพของสิงคโปร์ สิงคโปร์อาจกลายเป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามขายเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่มีปริมาณน้ำตาลสูง ถือเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลของคนในสิงคโปร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอ้วน และโรคเบาหวาน กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพกำลังหาข้อเสนอแนะในมาตรการ 4 ข้อเพื่อลดการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มผงแบบ 3 in 1 เครื่องดื่มชูกำลัง โยเกิร์ตพร้อมดื่ม น้ำผลไม้และน้ำอัดลม ซึ่งเครื่องดื่มดังกล่าวมีปริมาณน้ำตาลมากกว่า 12 ช้อนชาซึ่งเป็นปริมาณเฉลี่ยที่คนสิงคโปร์บริโภคในแต่ละวัน เครื่องดื่มรสหวาน 1 ใน 4 มีปริมาณน้ำตาลเฉลี่ย 5.5 ช้อนชาหรือมากกว่าต่อหนึ่งหน่วยบริโภค สำหรับข้อเสนอทั้ง... Read More »

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

สำนักเลขาธิการเผยแพร่รายงานการลงทุนของอาเซียนปี 2561

ธันวาคม 28, 2018

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่รายงานการลงทุนประจำปี 2561 ของอาเซียน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายงานได้แสดงให้เห็นภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับการเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายดิจิตอล รายงานในปีนี้ยังได้นำเสนอแนวโน้มกิจกรรมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติของออสเตรเลียในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น โดยเนื้อหาได้เน้นไปที่ออสเตรเลียพันธมิตรสำคัญของอาเซียน ทั้งนี้ในวาระครบรอบ 50 ปีอาเซียนในปีที่ผ่านมาข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมยังคงเป็นการลงทุนหลักในภูมิภาค กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 137 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี 2559 โดยอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกเป็นผู้ได้รับเม็ดเงินรายใหญ่ที่สุดแซง อุตสาหกรรมการเงินและภาคการผลิตซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับประโยชน์ เป็นผู้รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนา อีคอมเมิร์ซ รวมถึง fintech ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 5... Read More »

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดทำบทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 4

ธันวาคม 28, 2018

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนฉบับที่ 4 (ASEAN Economic Integration Brief – AEIB) เพื่อนำมาใช้ประกอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศเผยแพร่บทสรุปการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEIB) ฉบับที่ 4 ซึ่งฉบับแรกเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปี 2560 AEIB ซึ่งบทสรุปได้ให้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับธีมโดยรวมของสิงคโปร์ประธานอาเซียนประจำปี โดยใจความสำคัญคือเรื่องความยืดหยุ่นและนวัตกรรม ไม่เพียงแต่เป็นวาระสำคัญกับประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับอาเซียนในการเป็นผู้นำท่ามกลางความท้าทายระดับโลกและภูมิภาค เป็นการเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค เอกสารฉบับนี้มีบทความเฉพาะเรื่อง 3 เรื่อง... Read More »

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

อาเซียนประชุมร่วมกับออสเตรเลียเดินหน้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 28, 2018

ในวันพุธ (14 พ.ย. ) นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ว่าการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าอย่างมาก ที่ผ่านมาอาเซียนทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีตามกฎสากลและระบบพหุภาคี และเพิ่งสรุปข้อเสนอแนะสำหรับการทบทวนทั่วไปของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ นายลีกล่าวถึงข้อตกลงซึ่งคาดว่าจะช่วยให้เข้าถึงตลาดได้ดีขึ้นและแน่นอนยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจในเขตการค้าเสรีของภูมิภาค ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลียอย่างไม่เป็นทางการ (ช่วงรับประทานอาหารเช้า) ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติซันเท็ค สิงคโปร์ นายลีกล่าวว่าการเจรจาล่วงหน้าเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปีนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยการเจรจาครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันดังเช่นออสเตรเลียและอาเซียน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายต่างสนับสนุนการค้าระบบพหุภาคีซึ่งประเทศต่าง ๆ ได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้นายลีเสริมว่า... Read More »

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ สิงคโปร์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียครั้งที่ 3 ดาโต๊ะ ลิม จ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Tigran Sargsyan ประธานคณะกรรมการ EEC ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission – EEC) ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งรัสเซียเป็นสักขีพยาน อาเซียนและ EEC... Read More »

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

ธันวาคม 26, 2018

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการด้านสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และนางสาวอเดลิน่า คามาล (Adelina Kamal)... Read More »

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3 ที่เวียดนาม

ธันวาคม 25, 2018

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women – AMMW) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้ประเด็น “การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง: สู่วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2568” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมรับทราบถึงการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาเซียนเรื่องการประชุมสตรีครั้งที่ 15, 16 และ 17 และการพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะของการหารือด้านนโยบายระหว่างอาเซียน... Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

อาเซียนเดินหน้าหารือมาตรการจัดการขยะทางทะเล

ธันวาคม 25, 2018

ตัวแทนจากอาเซียน ยุโรป และหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับนานาชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหาพลาสติกและขยะจากบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน ณ บาหลี อินโดนีเซียในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้แทนราว 150 คนจากภาครัฐ พื้นที่จังหวัด กลุ่มธุรกิจ ประชาสังคมและภาควิชาการเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Our Ocean Conference 2018 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการจัดการขยะ รวมถึงการที่ภาคส่วนต่างๆ ก่อมลพิษทางทะเลในภูมิภาค ที่ประชุมยังได้หารือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการค้าปลีกและการบริโภค การรวบรวมขยะ การคัดแยกขยะและการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการรวมถึงการจัดการป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่ทะเล ที่ประชุมยังได้แสวงหาแนวทางอื่นๆ เช่น... Read More »

เรื่องล่าสุด

ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน เมืองโบราณใต้สิงคโปร์

ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน เมืองโบราณใต้สิงคโปร์

มกราคม 13, 2019

  เรื่องโดยกชภพ กรเพชรรัตน์ เมื่อพูดถึงประเทศสิงคโปร์ ผมเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึง ชีวิตฟุ้งเฟ้อเวอร์วังของชนชั้นนำจากหนังเรื่อง Crazy Rich Asians ที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อไม่นาน  ตึกระฟ้าขนาดใหญ่มากมาย รูปปั้นเมอร์ไลออนที่กำลังพ่นน้ำ และโรงแรมหรูระดับสิบดาวอย่างเมอริน่า เบย์แซนด์ (Merina...

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

มกราคม 13, 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ภายใต้สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน