home

สิทธิมนุษยชน

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ธันวาคม 13, 2018

ชาติสมาชิกร่วมกันจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิสตรีในบริบทของการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

ธันวาคม 13, 2018

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยเรื่องผู้หญิง (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) ครั้งที่ Read More »

อาเซียนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

อาเซียนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี

ธันวาคม 13, 2018

ชาติสมาชิกได้ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั้งที่ 17 เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในภูมิภาค Read More »

อาเซียนหารือจัดทำร่างกฎหมายให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

อาเซียนหารือจัดทำร่างกฎหมายให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

พฤศจิกายน 15, 2018

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) จัดการประชุมว่าด้วยเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เริ่มต้นด้วยการให้นักวิจัยในระดับชาติและภูมิภาคเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาติสมาชิกในประเด็นเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสตรี เด็ก เหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์ และแรงงานข้ามชาติ Read More »

“อาเซียน-สหภาพยุโรป” ร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชน

“อาเซียน-สหภาพยุโรป” ร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชน

พฤศจิกายน 15, 2018

สหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ได้ร่วมกันจัดหารือด้านนโยบายของอาเซียน-สหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน (ASEAN-EU Policy Dialogue on Human Rights) ครั้งที่ 2 โดยทั้งสองฝ่ายต่างให้การสนับสนุนและร่วมกันปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Read More »

ศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียปัดคำร้องห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

ศาลรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียปัดคำร้องห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

มีนาคม 29, 2018

ศาลรัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียได้ปฏิเสธคำร้องขอให้การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสทุกรูปแบบเป็นอาชญากรรม จากการผลักดันของพรรคอนุรักษ์นิยมทางศาสนาที่เป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลอินโดนีเซีย ผู้พิพากษาเก้าคนของศาลได้ลงมติ 5 ต่อ 4 เพื่อปฏิเสธคำร้องที่ยื่นในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2559 โดย Family Love Alliance กลุ่มนักวิชาการอนุรักษ์นิยม ซึ่งได้ขอให้ศาลขยายข้อกฎหมายที่มีอยู่แล้วที่ใช้บังคับกับคนที่แต่งงานแล้วไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเอง ให้กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับทุกเพศ และผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอีกด้วย ข้อห้ามดังกล่าวส่งผลโดยตรงทำให้การสมรสระหว่างเพศเดียวกันกลายเป็นอาชญากรรม เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียไม่ยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน การตัดสินใจของศาลทำให้นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและพรรคอนุรักษ์นิยมต่างประหลาดใจกับคำตัดสินของศาลสูงในกรุงจาการ์ต้า โดยคนทั้งสองกลุ่มได้เข้าไปฟังคำตัดสินด้วย ไนลา ซากีอะห์ ทนายความของสถาบันกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของชุมชนที่ไม่หวังผลกำไรในกรุงจาการ์ตากล่าวว่าเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าศาลจะตัดสินโดยพิจารณาถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน บากุส ริโยโน นักจิตวิทยาองค์กรผู้เป็นพยานในการสนับสนุนคำร้องของ Family Love Alliance กล่าวในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์นิยมว่าการห้ามล่วงประเวณี... Read More »

อินโดนีเซียเรียกร้องรัฐซาบาห์ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา

อินโดนีเซียเรียกร้องรัฐซาบาห์ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตุลาคม 16, 2017

อินโดนีเซียกำลังหาทางขออนุญาตจากรัฐบาลซาบาห์เพื่อเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับลูกหลานชาวอินโดนีเซียที่ทำงานในรัฐซาบาห์ นายรุสดี กิรานา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำอินโดนีเซียกล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันเด็กๆ ชาวอินโดนีเซียในรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย ได้รับอนุญาตให้เรียนแค่ในระดับชั้นประถมศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 227 แห่งทั่วซาบาห์เท่านั้น และเมื่อเด็กเหล่านี้มีอายุ 12 ปีพวกเขาก็ต้องหาทางกลับไปยังอินโดนีเซียเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า นายกิรานากล่าวเสริมหลังจากไปพบปะกับพลเมืองอินโดนีเซียในซาบาห์ว่า เขาไม่คิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีสำหรับซาบาห์ เพราะเด็กๆ เหล่านี้จะต้องโตขึ้นโดนไม่มีพ่อแม่ของเขาที่ทำงานในซาบาห์ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวนมากเพื่อให้การศึกษาแก่พลเมืองชาวอินโดนีเซีย แต่เขาหวังว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และนำไปสู่การสร้างการศึกษาระดับมัธยม เนื่องจากเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้เด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 12 – 17 ปีได้อยู่กับพ่อแม่ของพวกเขาที่ทำงานในซาบาห์ด้วย ซาบาห์เป็นรัฐเดียวในประเทศที่อนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ นายกิรานากล่าวเสริมว่าในวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาอาจกลายเป็นพลเมืองมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย หรืออาจเป็นพลเมืองอเมริกันก็ได้ เป็นสิทธิที่พวกเขาสามารถเลือกได้ สิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือการให้ความรู้แก่พวกเขา... Read More »

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา

ตุลาคม 13, 2017

อินโดนีเซียเข้าพบซูจี ร่วมถกปัญหาเรื่องโรฮีนจา Read More »

กลันตันแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการลงโทษในที่สาธารณะ

กลันตันแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการลงโทษในที่สาธารณะ

สิงหาคม 31, 2017

รัฐกลันตันของมาเลเซีย ได้มีการปรับปรุงกฎหมายอิสลามของตนเพื่ออนุญาตให้มีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีในที่สาธารณะกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งกลันตันซึ่งปกครองโดยพรรคปาส (the Pan-Malaysian Islamic Party) PAS ได้อนุมัติการแก้ไขกฎหมายชารีอะห์เพื่อให้มีการลงโทษด้วยการเฆี่ยนในที่สาธารณะ โดยก่อนหน้านี้การลงโทษด้วยการเฆี่ยนเป็นสิ่งที่กระทำได้สำหรับสำหรับชาวมุสลิมภายใต้กฎหมายชารีอะห์ในประเทศมาเลเซียแต่ไม่สามารถกระทำได้ในที่สาธารณะ นายโมห์ด อมาร์ นิค อับดุลลาห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐกลันตัน กล่าวภายหลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในสภาต่อการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่าศาลชารีอะห์จะเป็นผู้พิจารณาว่าการเฆี่ยนนั้นจะกระทำในคุก หรือจะกระทำต่อหน้าสาธารณชน เขากล่าวว่าการลงโทษเป็นไปตามความต้องการของคำสอนทางศาสนา เพราะการลงโทษตามหลักชารีอะห์จะต้องดำเนินการในที่สาธารณะ เขาเสริมว่าพรรคปาส มุ่งผลักดันที่จะนำการลงโทษร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญาอิสลาม หรือที่เรียกว่า hudud ในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เช่น การตัดแขนตัดขาโจรที่โจรกรรม และปาหินใส่ผู้ที่คบชู้จนถึงแก่ความตาย แม้ขณะนี้มาเลเซียมีประชากรชาวมุสลิมกว่า 32 ล้านคน... Read More »

โจโกวีไฟเขียวยิงผู้ค้ายาเสพติด

โจโกวีไฟเขียวยิงผู้ค้ายาเสพติด

สิงหาคม 14, 2017

นายโจโก วิโดโด (โจโกวี) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ให้ความเห็นซึ่งสะท้อนไปยังมาตรการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดของนายโรดริโก ดูแตร์เตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับพัน ประธานาธิบดีโจโกวีได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ยิงผู้ค้ายาได้ทันที เพื่อใช้ในการจัดการกับสิ่งที่เขาเรียกว่า “วิกฤติยาเสพติด” ที่อินโดนีเซียกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ โดยเขากล่าวว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่า “การอนุญาตให้ยิงผู้ค้ายาข้ามชาติที่เดินทางเข้ามายังอินโดนีเซียซึ่งมีพฤติกรรมต่อต้าน และหลบหนีการจับกุมเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะในขณะนี้อินโดนีเซียกำลังต้องเผชิญกับวิกฤติยาเสพติด” คำสั่งดังกล่าวของโจโกวีมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจอินโดนีเซียยิงชายไต้หวันที่พยายามลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศจนเสียชีวิตใกล้กรุงจาการ์ตา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียตีโต คาร์นาเวียนกล่าวต่อเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเขาสั่งให้ตำรวจอย่าได้ลังเลที่จะยิงผู้ค้ายาเสพติดที่ขัดขืนการจับกุม ซึ่งคำกล่าวของโจโกวีได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เตแห่งฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่โหดเหี้ยมในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยาหลายพันรายถูกฆ่า โดยแคมเปญเลือดในฟิลิปปินส์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้อินโดนีเซียยังมีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยโจโกวีเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้สั่งให้ดำเนินประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดโดยศาล นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ และรัฐบาลบางประเทศได้เรียกร้องให้อินโดนีเซียยกเลิกโทษประหารชีวิต ที่มา theguardian.com Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน