home

All posts by Kunravee

ASEAN Touch: สิงคโปร์กับ “การศึกษาหยุดความจน” ตอนที่ 2

ASEAN Touch: สิงคโปร์กับ “การศึกษาหยุดความจน” ตอนที่ 2

ธันวาคม 15, 2018

จากเรื่องราวของศูนย์เด็กเล็ก Child Street at 11 และโปรแกรมการดูแลเด็กยากจน และด้อยโอกาสที่ชื่อว่าCircle of Care หรือ CoC แล้ว ผู้เขียนอยากพาผู้อ่านไปรู้จักอีกหนึ่งโรงเรียน และสำรวจว่าสิงคโปร์มีนโยบายด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างไร Read More »

ASEAN Touch: สิงคโปร์กับ “การศึกษาหยุดความจน” ตอนที่ 1

ASEAN Touch: สิงคโปร์กับ “การศึกษาหยุดความจน” ตอนที่ 1

ธันวาคม 14, 2018

ในห้วงเวลาการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเกือบ 20 ปี ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนอย่าง “สิงคโปร์” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นต้นแบบ และโมเดลการจัดการศึกษาของไทยมาโดยตลอด Read More »

เมียนมา (ต.ค.-ธ.ค. 2561)

เมียนมา (ต.ค.-ธ.ค. 2561)

ธันวาคม 14, 2018

ความคืบหน้าข่าวประเทศเมียนมาราย 3 เดือน Read More »

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในอาเซียน

การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ในอาเซียน

ธันวาคม 14, 2018

“การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่” (breastfeeding) สำหรับทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนแรกสำคัญไม่แพ้ความรักและการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว น้ำนมแม่เป็นแหล่งรวมสารอาหารจำเป็นที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด Read More »

เวียดนาม (ต.ค.-ธ.ค. 2561)

เวียดนาม (ต.ค.-ธ.ค. 2561)

ธันวาคม 14, 2018

คืบหน้าข่าวประเทศเวียดนามระยะ 3 เดือน Read More »

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตสูงสุดในอาเซียน

เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตสูงสุดในอาเซียน

ธันวาคม 13, 2018

เวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งของอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 และคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี Read More »

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

อาเซียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ธันวาคม 13, 2018

ชาติสมาชิกร่วมกันจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิสตรีในบริบทของการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรี Read More »

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

อาเซียนเดินหน้าหารือสิทธิผู้หญิงและสตรี

ธันวาคม 13, 2018

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยเรื่องผู้หญิง (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) ครั้งที่ Read More »

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

จุลสาร “จับตาอาเซียน” ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ธันวาคม 13, 2018

เนื้อหา ความคืบหน้าโครงการ: โครงการวิจัย: พลวัตทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียน ASEAN Research Focus: สรุปผลงานวิจัย: การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในภาคทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมา ความคืบหน้าอาเซียน: “ไทย” รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562 สถานการณ์ชาติอาเซียน บทความประจำฉบับ: ชาติสมาชิกอาเซียนกับการเลือกตั้ง ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน: หลวงพระบาง ไปทางเรือ สามารถดาว์นโหลดได้ ที่นี่ Read More »

เรื่องล่าสุด

ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน เมืองโบราณใต้สิงคโปร์

ASEAN Touch สัมผัสอาเซียน เมืองโบราณใต้สิงคโปร์

มกราคม 13, 2019

  เรื่องโดยกชภพ กรเพชรรัตน์ เมื่อพูดถึงประเทศสิงคโปร์ ผมเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึง ชีวิตฟุ้งเฟ้อเวอร์วังของชนชั้นนำจากหนังเรื่อง Crazy Rich Asians ที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อไม่นาน  ตึกระฟ้าขนาดใหญ่มากมาย รูปปั้นเมอร์ไลออนที่กำลังพ่นน้ำ และโรงแรมหรูระดับสิบดาวอย่างเมอริน่า เบย์แซนด์ (Merina...

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

งานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง EEC กับ AEC”

มกราคม 13, 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ภายใต้สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนา TRF-ASEAN Public Forum เรื่อง “การพัฒนาและเชื่อมโยง...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน