home

ไทยกับอาเซียน

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

กรกฎาคม 13, 2019

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  ไทยประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 13th ADMM) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนได้ร่วมพิธีลงนามรับรองเอกสารความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนจำนวน 6 ฉบับได้แก่ 1.การประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในกรอบ ADMM... Read More »

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

มิถุนายน 24, 2019

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ไทยประสบความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) โดยมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมดังนี้ ประกาศเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน ภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน (DELSA) และยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) เป็นองค์กรของอาเซียนในประเทศไทย เพื่อยกระดับศักยภาพของอาเซียนในการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดฝันและภัยพิบัติ รับรองปฏิญญากรุงเทพฯ... Read More »

“ไทย” รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562

“ไทย” รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562

ธันวาคม 12, 2018

ไทยจะทำหน้าที่รับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ โดยนายสุริยา จินดาวงศ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเป็น “ประธานอาเซียน” ในปี 2562 ว่า รัฐบาลไทยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2560 แล้ว Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการในระดับอนุภูมิภาคครั้งที่ 20

การประชุมคณะอนุกรรมการในระดับอนุภูมิภาคครั้งที่ 20

พฤศจิกายน 15, 2018

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการในระดับอนุภูมิภาคครั้งที่ 20 ว่าด้วยเรื่องของมลพิษข้ามแดน ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนจากชาติอาเซียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่ดิน เพลิงป่าและหมอกควันจากบรูไนดารุซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย Read More »

อาเซียนต้อนรับเลขาธิการคนใหม่จากบรูไนดารุสซาลาม

อาเซียนต้อนรับเลขาธิการคนใหม่จากบรูไนดารุสซาลาม

พฤศจิกายน 15, 2018

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาต้อนรับดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เจ้าหน้าที่ทางการทูตชั้นนำจากบรูไนดารุสซาลาม ในวาระที่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี เขาได้รับตำแหน่งต่อจากลี เลือง มินห์อดีตเลขาธิการจากเวียดนามซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา Read More »

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32

ตุลาคม 8, 2018

เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2561ที่ผ่านมาผู้นำจากชาติสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ สิงคโปร์ Read More »

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31

ตุลาคม 8, 2018

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ไทย-สิงคโปร์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

กันยายน 9, 2017

กระทรวงพาณิชย์ของไทยนำคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเดินทางเจรจาผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การประชุม STEER ครั้งที่ 5 มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์... Read More »

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

ไทยตั้งอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อประสานกับอาเซียนและ WTO

สิงหาคม 9, 2017

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่ประสานกับองค์การการค้าโลกและอาเซียน รวมทั้งหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ ในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า Read More »

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

สนช. เปิดเว็บไซต์ “ASEAN Law”

มิถุนายน 21, 2017

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน