home

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS)

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ที่ สปป.ลาว

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ที่ สปป.ลาว

กันยายน 20, 2016

ผู้นำ 18 ประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Summit) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา Read More »

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 9 ย้ำแก้ปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี

พฤศจิกายน 21, 2014

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้นำอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยที่ประชุมได้หารือและทบทวนทิศทางในอนาคตและเห็นพ้องว่า EAS ควรคงความเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับผู้นำที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน Read More »

อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

สิงหาคม 14, 2014

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting) ครั้งที่ 4 และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum) ครั้งที่ 21 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ Read More »

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและอาเซียนบวกสาม เมื่อต้นเดือนมิถุนายน

มิถุนายน 15, 2014

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายนที่ผ่านมา Read More »

จีนย้ำเร่งร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกล่าสุด

จีนย้ำเร่งร่วมมือสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกล่าสุด

ตุลาคม 13, 2013

ที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ครั้งที่ 8 ที่ประเทศบรูไน ได้สรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ในการร่วมกับสร้างหลักปฏิบัติทะเลจีนใต้ (Code of Conduct) เพื่อยุติความขัดแย้งเรื่องสิทธิเหนือดินแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน Read More »

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

พฤศจิกายน 24, 2012

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่ามกลางความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับรองปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน ที่แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบกพร่องของเนื้อหา ทว่าก็ได้กลายเป็นกรอบหลักสำหรับการพัฒนาการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของอาเซียน กระนั้นก็ดี ประเด็นที่ได้รับการจับตามองอย่างความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ กลับยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมใดๆ จากประเทศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอดครั้งที่ 21 นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือทั้งในและนอกกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน และยกระดับบทบาทของอาเซียนในประชาคมโลก เริ่มตั้งแต่ วันที่... Read More »

สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

สรุปการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ ๖

ธันวาคม 7, 2011

จากการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ นี้มีความคืบหน้าสำคัญๆหลายเรื่อง ได้แก่ การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยหลักการเพื่อความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ร่วมกัน(Declaration of the EAS on the Principles for Mutually Beneficial Relations) มาใช้ ซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติของประเทศที่เข้าร่วมประชุม EAS โดยหลักการต่างๆในปฏิญญาจะมีพื้นฐานมาจาก ปฏิญญาอื่นๆ เช่น กฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) และ สนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมือ (TAC) การรับปฏิญญาแห่งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 6ว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน... Read More »

เรื่องล่าสุด

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

ติมอร์เลสเตกล่าวว่า บรูไนจะให้การสนับสนุนติมอร์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

กรกฎาคม 14, 2019

นาย Dionisio Babo Soares รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของติมอร์เลสเตกล่าวว่าบรูไนได้ให้การรับรองว่าจะให้การสนับสนุนติมอร์เพื่อเข้าร่วมอาเซียน ซึ่งติมอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต “ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บรูไนเคียงข้างเรา บรูไนให้การสนับสนุนมากและเมื่อวานนี้เราได้รับการรับรองจากสุลต่านบรูไนด้วยพระองค์เอง” นาย Dionisio กล่าวกับทางสำนักข่าว the scoop ในการสัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่...

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

นางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม พบปะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ณ กรุงปักกิ่ง

กรกฎาคม 13, 2019

วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะนางเหวียน ถิ คิม งาน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทั้งสองประเทศส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีในระดับใหม่ ในการพบปะกันในครั้งนี้...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน