home

อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

สิงหาคม 14, 2014
อาเซียนร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้แทนจากชาติอาเซียนได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting) ครั้งที่ 4 และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum) ครั้งที่ 21 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐฯ และรัสเซีย ได้ร่วมติดตามผลของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกระดับผู้นำ ครั้งที่ 8 ปี 2013 พร้อมทั้งได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ 6 สาขาตามกรอบ EAS ได้แก่ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การศึกษา การเงิน ประเด็นสาธารณสุขระดับโลก โรคระบาด การบริหารจัดการภัยพิบัติและความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยที่ประชุมเห็นว่าจะต้องมีกิจกรรมการเชื่อมโยงในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

ที่ประชุมได้เห็นชอบเอกสาร (1) ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่า (EAS Declaration on Combatting Wildlife Trafficking) ซึ่งร่างโดยไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ และ (2) แนวทางในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน (EAS Guidelines for Rapid Disaster Response) เพื่อนำเสนอให้ผู้นำรับรองในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทของการประชุม EAS ในฐานะเวทีหารือประเด็นด้านยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญกับสถาปัตยกรรมภูมิภาค โดยรัฐมนตรีต่างประเทศเห็นพ้องให้มีกลไกติดตามผลของการประชุมในระดับผู้นำเพื่อให้มีความต่อเนื่องอีกด้วย

ขณะที่ในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 21 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองแผนงานการดำเนินงานของปีถัดไป ในส่วนของประเทศไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งในที่ประชุมว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นประธานร่วมกับจีนในการประชุม ASEAN Regional Forum on Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime ในปี 2015

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน