home

“ไทย” รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562

ธันวาคม 12, 2018
“ไทย” รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2562

สำหรับในปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ไทยจะทำหน้าที่รับตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ โดยนายสุริยา จินดาวงศ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเป็น “ประธานอาเซียน” ในปี 2562 ว่า รัฐบาลไทยได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2560 แล้ว

โดยการทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในสิ่งที่นำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และต้องมุ่งไปสู่อนาคต โดยคำว่า “อนาคต” ในความหมายของอธิบดีกรมอาเซียนไม่ใช่แค่ 10-20 ปี แต่หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเตรียมพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยเน้นใน 2 หลักการสำคัญ ประกอบด้วย 1.ต้องคำนึงว่าประธานอาเซียนที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับประเด็นใด สิ่งใดถือเป็นความคืบหน้าก็จะต้องสานต่อ นอกจากนี้ ไทยจะมุ่งเน้นประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ไปพร้อมกับประเด็นทางด้านการเมืองและความมั่นคง เนื่องจากขณะนี้โลกมีการแข่งขันกันในด้านการเมืองระหว่างชาติมหาอำนาจมากขึ้น

และ 2.ไทยจะเน้นการพัฒนาหลักการต่างๆ ให้มีความเป็นรูปธรรมสามารถนำไปปฏิบัติได้ เช่น การจัดตั้งศูนย์เพื่อรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอาเซียน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์บรรเทากระจายความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ และศูนย์การแพทย์ทางการทหาร

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน