home

เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

ธันวาคม 26, 2018
เลขาธิการอาเซียนเข้าพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงเมียนมาหารือแผนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับยะไข่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรุงเนปิดอว์ ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยนายคัง โพอัก (Kung Phoak) รองเลขาธิการด้านสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) และนางสาวอเดลิน่า คามาล (Adelina Kamal) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management – AHA Center) ได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาและรัฐมนตรีของรัฐยะไข่เพื่อหารือในการวางแผนส่งผู้พลัดถิ่นกลับประเทศ

ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการเพื่อระบุพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกส่งผู้พลัดถิ่นกลับไปภูมิลำเนาในรัฐยะไข่ รวมถึงหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขสำหรับการประเมินความต้องการพื้นฐาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรและกลไกในการประสานงาน
ได้มีการตกลงกันว่าภารกิจการประเมินความต้องการจะเป็นหน้าที่ของอาเซียนขณะที่ศูนย์ AHA จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของทีมตอบโต้และประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินของอาเซียน (Emergency Response and Assessment Team – ERAT) ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกหลังการตัดสินใจของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 ณ สิงคโปร์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาต่อไปในความพยายามที่จะสร้างสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐยะไข่ ทั้งนี้ก่อนการประชุมดาโต๊ลิม เลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ซึ่งพวกเขาได้หารือกันถึงวิธีการที่อาเซียนจะสนับสนุนกระบวนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับประเทศ นอกจากนี้คณะทำงานยังได้ส่งผู้แทนไปในพื้นที่รัฐยะไข่ 1 วันก่อนการประชุมประสานงานเพื่อสังเกตความพร้อมของศูนย์พักพิงหลายแห่งสำหรับกระบวนการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับประเทศ

ที่มา asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน