home

อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ธันวาคม 26, 2018
อาเซียนและยูเรเซียลงนามใน MOU ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ สิงคโปร์ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียครั้งที่ 3 ดาโต๊ะ ลิม จ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Tigran Sargsyan ประธานคณะกรรมการ EEC ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างอาเซียนกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission – EEC) ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งรัสเซียเป็นสักขีพยาน

อาเซียนและ EEC เริ่มพัฒนา MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการลงนามในเดือนพฤศจิกายน

MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียน และสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เนื้อหา MOU ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 9 บทความซึ่งวางรากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ระเบียบพิธีทางศุลกากร การอำนวยความสะดวกทางการค้า กฎระเบียบทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การค้าบริการและการลงทุน และความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะต้องมีการตกลงร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมในลำดับต่อไป

ที่มา asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน