home

สัมมนา

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

โรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?

ตุลาคม 13, 2017

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เข้าใจโรฮิงญา: ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?”​ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวชาวมุสลิมโรฮีนจาในเมียนมา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเทศไทย รวมถึงด้านปัญหาผู้อพยพและเรื่องที่เกี่ยวข้อง Read More »

การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

การลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ชุมชน สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

ตุลาคม 13, 2017

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ร่วมกับคณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย (Thai Extra-Territorial Obligations Working Group: Thai ETOs Watch) จัดเวทีนำเสนอ “(ร่าง) รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อชุมชน” สำหรับนำเสนอในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานติดตามคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย อันเนื่องมาจากข้อเสนอแนะทางนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Read More »

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

“กฎหมาย” กับการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียน

สิงหาคม 15, 2017

ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้คนเผยว่า การร่วมมือกันในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาติสมาชิกอาเซียนยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ขณะที่ ไทยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมาย Read More »

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

“สื่ออาเซียน” ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง

สิงหาคม 15, 2017

นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนเผยว่าสื่อในอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพที่ไม่เสรีเท่าใดนัก ด้านผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตสื่อสิงคโปร์ว่ามีการควบคุมสื่อโดยรัฐบาล Read More »

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

สรุปสัมมนาเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond”

กรกฎาคม 18, 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Southeast Asia/ASEAN and The United states: From Obama to Trump and Beyond” ดร.เอมี่ ซีไรท์ (Dr.Amy Searight) ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Center for Strategic... Read More »

สกว. จัดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย”

สกว. จัดเวทีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย”

กรกฎาคม 4, 2017

สกว. จัดเทวีนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้าย” ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้สู่การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย Read More »

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

งานสัมมนา การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?

มิถุนายน 5, 2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันความมั่นคงและนานาชาติศึกษา (ISIS) ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย: เริ่มจากตรงไหน?” (Reforming Thailand’s Education System: Where to Start?) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงปัญหาสำคัญของการศึกษาไทยว่ามาจากความไม่เท่าเทียมกันของโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลต่อจำนวน... Read More »

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาติพันธุ์-นกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พฤษภาคม 13, 2017

นักวิจัยเปิดเผยว่า ธุรกิจรังนกมีความเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของผู้คนในรัฐ โดยมีทรัพยากรรังนกเป็นตัวกลาง (mediator) โดยการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรรังนกของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกัน Read More »

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?

พฤษภาคม 13, 2017

ศูนย์ SEA-Junction ร่วมกับศูนย์ Heinrich Boll Stiftung Southeast Asia จัดเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “ASEAN People in Flux” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮีนจาร่วมกันอภิปรายแสดงความเห็นในหัวข้อ “แก้วิกฤตผู้ลี้ภัยในอุษาคเนย์(ไม่ได้)?” Read More »

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

สัมมนาประจำปี “เอเชียตะวันออกในปี 2017”

เมษายน 4, 2017

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “เอเชียตะวันออกในปี 2017” (East Asia in 2017) เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนากลาง (ห้อง 109) สถาบันเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Read More »

เรื่องล่าสุด

เวียดนาม (1 – 15 ต.ค. 60)

เวียดนาม (1 – 15 ต.ค. 60)

ตุลาคม 22, 2017

1. การสอนและการเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดและเขียนภาษาของชนกลุ่มน้อยในเวียดนามเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ซึ่งเป็นการสะท้อนมาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางแนวร่วมเพื่อดินแดนเวียดนาม ของสภาที่ปรึกษาความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ในเวียดนาม (Advisory Council for Ethnic Affairs) 2. ตำรวจเวียดนามได้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะโค่นล้มรัฐบาล ซึ่งตามรายงานในเว็บไซต์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระบุว่า ตำรวจสามารถจับกุมผู้ถูกกล่าวหาว่าพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลในปีนี้ได้อย่างน้อย 17 ราย...

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

การประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง

ตุลาคม 22, 2017

การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 เป็นระยะเวลา 7 วันได้เสร็จสิ้นลงในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมครั้งนี้ยังคงเน้นประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในการกล่าวปิดการประชุม นายเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้สรุปว่า บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับรายงานต่างๆ ซึ่งทางคณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เห็นพ้องและผ่านความเห็นชอบในมติและข้อสรุปของส่วนกลางเกี่ยวกับสถานการณ์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ตลอดจนประเด็นงบประมาณและการเงินปี2560-61...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน