home

บรูไน (ต.ค.-ธ.ค. 2560)

ตุลาคม 8, 2018
บรูไน (ต.ค.-ธ.ค. 2560)

1

ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2560 นับเป็นปีแห่งความชื่นชมยินดีของชาวบรูไน เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาวบรูไนหลายหมื่นคนได้ร่วมเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษกหรืองานฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปีของของสมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ประมุขและผู้นำรัฐบาล พระชนมายุ 71 พรรษา  ซึ่งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2510 ไฮไลท์ของพระราชพิธีนี้คือ พระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีประทับราชรถที่ประดับด้วยทองคำแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามท้องถนนเพื่อให้ชาวบรูไนที่มาเฝ้าสามารถชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวกันดาโต๊ะ ลิม จ็อค ฮอย อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนถัดไป แทนนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการคนปัจจุบันซึ่งจะหมดวาระในสิ้นปี 2560 นับเป็นชาวบรูไนคนที่ 2 ที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในช่วงเวลาของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมอาเซียน

ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมามีรายงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งปรับขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 ในปี 2560  สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) หน่วยงานที่ทำการประเมินกล่าวถึงปัจจัยมาจากการปรับตัวในเชิงบวกของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาตที่ขยายตัวดีขึ้น ผลลัพธ์จากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  รวมถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มีความคืบหน้า และยังมีคำแนะนำต่อรัฐบาลบรูไนให้ดำเนินนโยบายการคลัง ที่สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการกระจายความหลากหลายของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ขณะเดียวกัน สำนักงานวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจก็ได้เปิดเผยดุลการค้าของบรูไนในปีนี้ พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนอกจากนี้ ดุลการค้ายังเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 โดยสินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกเชื้อเพลิงปิโตรเลียมมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 91.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลว ส่วนการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ประกอบด้วย เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง ร้อยละ 25.1 สินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 21.4 เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 17.1 อาหาร ร้อยละ 12.6

2

นอกจากนี้ รัฐบาลบรูไนยังหันมาโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มจำนวนผู้เดินทางเข้ามาทางอากาศจากจำนวน 218,000 คนในปี 2558 เป็น 451,000 คนในปี 2573 เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งรายได้จากภาคการท่องเที่ยว 178.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,681.71 ล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ GDP ของประเทศ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการทรัพยากรและการท่องเที่ยวระบุว่า ภาคการท่องเที่ยวเป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากภาวะการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ บรูไนมีความโดดเด่นในสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ และยังมีความปลอดภัยสูง

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้ทำข้อตกลงการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางแบบธรรมดากับรัสเซีย โดยลงนามระหว่างรัฐบาลไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาสามารถจะเดินทางเข้าออกระหว่างบรูไนและรัสเซียได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นจำนวนไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง การลงนามในข้อตกลงยกเว้นวีซ่าดังกล่าวนับเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นของสองประเทศ ตลอดจนการกระชับความร่วมมือทวิภาคีที่จะมีขึ้นในอนาคต

ทางด้านมิตรประเทศใกล้ชิดอย่างสิงคโปร์ก็ได้กระชับความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดรัฐบาลทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันในการแบ่งปันทรัพยากรและประสบการณ์ในด้านการสืบสวนทางอากาศและทางทะเล  ตามแผนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์กับกระทรวงคมนาคมของบรูไนเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งตามข้อตกลงจะเน้นการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกการสืบสวน  อุปกรณ์ ทรัพยากร ประสบการณ์และโอกาสในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน และอุบัติเหตุทางทะเลตลอดจนการสืบสวนที่ตามมา เพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในด้านความปลอดภัยทางอากาศและทางทะเล

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน