home

มาเลเซียและสิงคโปร์มุ่งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเยือนประจำปี

ตุลาคม 17, 2017
มาเลเซียและสิงคโปร์มุ่งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเยือนประจำปี

มาเลเซียได้เน้นย้ำและเพิ่มความร่วมมือระดับทวิภาคีกับสิงคโปร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเยือนประจำปีครั้งที่ 30 ของมาเลเซียและสิงคโปร์

นายวัน จูไนดี ตวนกู จาฟาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยือนสิงคโปร์ตามคำเชิญของนายมาซากอส ซุลกิฟลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำสิงคโปร์ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ทบทวนข้อตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการร่วมมาเลเซีย-สิงคโปร์ และได้แลกเปลี่ยนมุมมองในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่ลงนามโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรน้ำสิงคโปร์

ประเด็นที่ทั้งสองประเทศได้พิจารณาเพิ่มเติมได้แก่ การจราจรที่ทางเรือที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบยะโฮร์ ความสำคัญของการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นประจำในการลาดตะเวน ตรวจสอบ และเตรียมรับมือกับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ยะโฮร์ โดยทั้งสองประเทศยังลงนามรับรองถึงประโยชน์ของการดำเนินการร่วมกันในกรณีฉุกเฉิน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

มาเลเซียและอินโดนีเซียยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล โดยทั้งสองฝ่ายจะป้องกันและควบคุมระดับการปล่อยของเสีย และน้ำมันในช่องแคบยะโฮร์อย่างเคร่งครัด และยังลงนามเพิ่มการทำงานร่วมกันในเรื่องการฝึกอบรมระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียและสถาบันสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์

ทั้งนี้การใช้พื้นที่ในช่องแคบยะโฮร์ และผลกระทบข้ามแดนที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประเด็นที่หารือกันในการเยือนมาเลเซียครั้งต่อไปในปี 2561 หลังจากที่ประเด็นเรื่องส่งแวดล้อมได้ถูกนำมาเป็นประเด็นหารือในการเข้าเยี่ยมประจำปีครั้งที่ 30

channelnewsasia.com

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน