home

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัสเซียร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

สิงหาคม 30, 2017
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัสเซียร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนามและรัสเซียได้ร่วมออกแถลงการณ์ที่มีใจความสำคัญในการร่วมต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์การก่อการร้ายหลายพื้นที่ในภูมิภาค ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเซียน และรัสเซีย รัฐมนตรีจากทั้ง 11 ชาติจึงได้ร่วมแถลงประณามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในโลกว่านำมาซึ่งการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ นับไม่ถ้วน ในแถลงการณ์ย้ำว่าการก่อการร้ายในทุกรูปแบบถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวถือเป็นอาชญากรรม โดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด ไม่ว่าเมื่อไหร่ สถานที่ใด และไม่ว่าผู้ก่อการจะเป็นใครก็ตาม และเรื่องดังกล่าวไม่ควรเกี่ยวข้อง หรือเอาเรื่องของกับศาสนา เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์หรืออารยธรรมใด ๆ มาอ้าง

โดยแถลงการณ์ยังเสริมเรื่องการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการป้องกัน ปราบปรามและกำจัดการก่อการร้ายระหว่างประเทศตามกฎบัตรสหประชาชาติ และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมติของสหประชาชาติรวมถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคง ตลอตจนยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกอย่างครบถ้วน ทั้งยังเน้นย้ำถึงบทบาทหลักของรัฐและหน่วยงานที่มีอำนาจในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคและอธิปไตยของรัฐ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐต่าง ๆ

นอกจากนี้แถลงการณ์ยังรำลึกถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายทั้งปฏิญญาอาเซียนปี 2544 ในเรื่องการดำเนินการร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย, ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศในปี 2547, สนธิสัญญาอาเซียนปี 2550 เรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย, แผนปฏิบัติการในการต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียน, ปฏิญญาโซชิในปี 2559, การประชุมสุดยอดอาเซียน – รัสเซียเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย และแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหพันธรัฐรัสเซีย (2559 – 2563) เพื่อเป็นการวางกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน และรัสเซียในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปในภายหน้า

ที่มา asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน