home

เมียนมาเดินหน้ารับมือโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

กรกฎาคม 29, 2017
เมียนมาเดินหน้ารับมือโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

เมืองทวายเดินหน้าตรวจสอบไก่และสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางรับถือการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1

ส่วนราชการทวาย เมืองทางตอนใต้ของเมียนมา ออกประกาศให้โรงเรียนในพื้นที่หยุดการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม เป็นระยะเวลา 5 วัน พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบไก่กว่า 20,000 ตัว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่แพร่ระบาดอยู่ในเมืองทวาย ซึ่งห่างจากเมืองย่างกุ้งทางตะวันออกประมาณ 370 กิโลเมตร

ข้าราชการระดับสูงของในเมืองทวาย กล่าวว่า การตรวจสอบไก่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพของเจ้าของและแรงงานที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฟาร์มอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากเชื้อดังกล่าวสามารถส่งต่อมายังคนได้ ทั้งนี้ ตรวจพบแล้วว่า ไก่จาก 6 ฟาร์มในเมืองทวายติดเชื้อ โดยคาดว่าเป็นผลมาจากสัตว์ปีกจากฟ่ร์มแห่งอื่นในพื้นที่

แหล่งที่มา: rfa.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน