home

ความคืบหน้าอาเซียน

อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

อาเซียนมุ่งสนับสนุนศักยภาพเด็กและเยาวชน

สิงหาคม 30, 2016

อาเซียนจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน พร้อมรับรองแผนงานอาเซียนด้านเยาวชนในการกำหนดทิศทางของเยาวชนอาเซียนในระยะ 5 ปี (2559 – 2563) Read More »

อาเซียน–ญี่ปุ่น ร่วมวางแผนความร่วมมือสู่อนาคต

อาเซียน–ญี่ปุ่น ร่วมวางแผนความร่วมมือสู่อนาคต

สิงหาคม 30, 2016

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา อาเซียน–ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Joint Cooperation Committee: JCC) ครั้งที่ 10 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้แผนงานมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน–ญี่ปุ่น (Plan of the Vision Statement on ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN... Read More »

อาเซียนร่วมมือหาแนวทางขจัดปัญหา Cartel

อาเซียนร่วมมือหาแนวทางขจัดปัญหา Cartel

สิงหาคม 30, 2016

มาเลเซียและเวียดนามร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางกฎหมายเพื่อรับมือกับกลุ่มบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน หรือ Cartel ในฐานะที่เป็นภัยคุกคามต่อตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน Read More »

อาเซียนจัดประชุมภาคีข้อตกลงรับมือหมอกควันพิษข้ามชาติ

อาเซียนจัดประชุมภาคีข้อตกลงรับมือหมอกควันพิษข้ามชาติ

สิงหาคม 23, 2016

รัฐมนตรีจากชาติอาเซียนเข้าร่วมการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 12 (12th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 19, 2016

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 48 (ASEAN Economic Ministers:AEM) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมร่วมไปกับการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่ 30 (ASEAN Free Trade Area Council) และการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียนครั้งที่ 19 (ASEAN Investment Area Council) Read More »

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศ CLMV ครั้งที่ 8 ณ สปป.ลาว

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศ CLMV ครั้งที่ 8 ณ สปป.ลาว

สิงหาคม 18, 2016

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจประเทศ CLMV หรือกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเป็นประธานการประชุม ที่ประชุมชี้ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่ดีอันประกอบไปด้วยการค้าของประเทศ CLMV ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงในแง่มูลค่าการค้าเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการค้ารวมของอาเซียนด้วย ขณะที่การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ CLMV ปี 2559 สามารถเป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนแผนปฏิบัติการประเทศ CLMV ปี 2560-2561 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4... Read More »

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อาเซียนเชื่อผู้หญิงมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สิงหาคม 8, 2016

อาเซียนมั่นใจว่าผู้หญิงมีส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม แต่ยังพบอุปสรรคหลายประการที่ยังต้องดำเนินการแก้ไข เช่น การเข้าถึงระบบการศึกษา Read More »

อาเซียนเร่งเพิ่มสิทธิการศึกษา – จ้างงาน – สาธารณสุขแก่ผู้พิการ

อาเซียนเร่งเพิ่มสิทธิการศึกษา – จ้างงาน – สาธารณสุขแก่ผู้พิการ

สิงหาคม 8, 2016

อาเซียนร่วมหาแนวทางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และการบริการด้านสาธารณสุข ให้แก่กลุ่มผู้พิการ Read More »

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิงหาคม 3, 2016

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมออกแถลงการณ์ฉลองครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมืออาเซียน (TAC) Read More »

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาต้านการค้ามนุษย์อาเซียน

กรกฎาคม 30, 2016

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ให้กับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ระหว่างเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Read More »

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           เรื่องล่าสุด

                           ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

                           ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

                           พฤศจิกายน 17, 2016

                           อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ  ครั้งที่ 9 (The 9th Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology : IAMMST-9)...

                           ผลการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ CLMV ครั้งที่ 8

                           ผลการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ CLMV ครั้งที่ 8

                           พฤศจิกายน 17, 2016

                           ผู้นำจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ CLMV ครั้งที่ 8 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากสหประชาชาติ ผู้แทนจาก ESCAP และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)...

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน