home

All posts by Ekkasit

ธนาคารลาว-เวียดสนับสนุนการสร้าง โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำNamkong 2

ธนาคารลาว-เวียดสนับสนุนการสร้าง โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำNamkong 2

เมษายน 4, 2012

ธนาคารลาว–เวียด (Lao-Viet Bank) ได้ตกลงที่จะปล่อยกู้แก่ Hoang Anh Gia Lai เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เพื่อนำไปพัฒนาโครงการโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำNamkong 2 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 85 ล้านบาทที่อัตตะปือ โดยมีการลงนามระหว่างผู้บริหารสูงสุดของธนาคารลาว–เวียดสาขาอัตตะปือLem Quat Bue และผู้อำนวยการของบริษัทไฟฟ้า Hoang Anh อัตตะปือ ณ จังหวัดอัตตะปือ การพัฒนาดังกล่าวยังจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม–เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชาวลาวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอัตตะปืออีกด้วย (ที่มา: kplnet.net วันที่:... Read More »

ลาว (26-30มี.ค.55)

เมษายน 4, 2012

ธนาคารลาว–เวียดสนับสนุนการสร้าง โรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำNamkong 2 ธนาคารลาว–เวียด (Lao-Viet Bank) ได้ตกลงที่จะปล่อยกู้แก่ Hoang Anh Gia Lai เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เพื่อนำไปพัฒนาโครงการโรงจักรไฟฟ้าพลังน้ำNamkong 2 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 85 ล้านบาทที่อัตตะปือ โดยมีการลงนามระหว่างผู้บริหารสูงสุดของธนาคารลาว–เวียดสาขาอัตตะปือLem Quat Bue และผู้อำนวยการของบริษัทไฟฟ้า Hoang Anh อัตตะปือ ณ จังหวัดอัตตะปือ การพัฒนาดังกล่าวยังจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม–เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชาวลาวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอัตตะปืออีกด้วย... Read More »

ฟิลิปปินส์จะลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการจัดหาข้าวกับกัมพูชา

ฟิลิปปินส์จะลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการจัดหาข้าวกับกัมพูชา

เมษายน 4, 2012

คาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งข้าว (rice supply) ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับรัฐบาลกัมพูชา ในระหว่างการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน วันที่ 3-4 เมษายนนี้ การลงนามดังกล่าวจะทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศหลักในการส่งออกข้าวสู่ฟิลิปปินส์ในปริมาณ 120,000ตัน ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมากที่สุดเป็นอันดับ1 อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์มีความต้องการที่จะลดอัตราการนำเข้าข้าว โดยมีเป้าที่จะลดปริมาณจาก 860,000 ตันในปี 2011 เหลือ 500,000 ตันในปี 2012 และเหลือ 100,000 ตันภายในปี 2013 (ที่มา: www.philippinenews.comวันที่: 27/03/12)   Read More »

ฟิลิปปินส์-คูเวตร่วมมือกันใน 4 ข้อตกลง

ฟิลิปปินส์-คูเวตร่วมมือกันใน 4 ข้อตกลง

เมษายน 4, 2012

ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงความเข้าใจกับคูเวตจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการเกษตร และการประมง (Memorandum of Understanding on Agricultural and Fisheries Cooperation) 2. การยกเว้นวีซ่า สำหรับบุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางสำหรับผู้บริหารในข้อตกลงเชิงวัฒนธรรมจากปี 2012-2014 (Agreement on the Waiver of Visa... Read More »

ฟิลิปปินส์ (26-30มี.ค.55)

เมษายน 4, 2012

ฟิลิปปินส์–คูเวตร่วมมือกันใน 4 ข้อตกลง ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในข้อตกลงความเข้าใจกับคูเวตจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมความสัมพันธ์ทางการทูต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยข้อตกลงดังกล่าวมีดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการเกษตร และการประมง (Memorandum of Understanding on Agricultural and Fisheries Cooperation) 2. การยกเว้นวีซ่า สำหรับบุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางสำหรับผู้บริหารในข้อตกลงเชิงวัฒนธรรมจากปี 2012-2014 (Agreement on the... Read More »

อินโดนีเซียลงนามข้อตกลงเชิงธุรกิจกับจีนมูลค้า17.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อินโดนีเซียลงนามข้อตกลงเชิงธุรกิจกับจีนมูลค้า17.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เมษายน 4, 2012

บริษัทอินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับบริษัทจีน15ข้อ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม รวมมูลค่า 17,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 534,200 ล้านบาท) อันรวมถึงข้อตกความร่วมมือเชิงเทคนิคระหว่างรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย PT Kratatua Steel และบริษัทCapital Engineering and Research ของจีน นอกจากนี้จีนยังได้ตกลงที่จะให้เงินกู้ระยะยาวกับอินโดนีเซียเป็นจำนวน200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,140 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการสร้าง Krakatua’s Blast Furnace... Read More »

อินโดนีเซีย (26-30 มี.ค. 55)

เมษายน 4, 2012

อินโดนีเซียลงนามข้อตกลงเชิงธุรกิจกับจีนมูลค้า17.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทอินโดนีเซียได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนกับบริษัทจีน15ข้อ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม รวมมูลค่า 17,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 534,200 ล้านบาท) อันรวมถึงข้อตกความร่วมมือเชิงเทคนิคระหว่างรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย PT Kratatua Steel และบริษัทCapital Engineering and Research ของจีน นอกจากนี้จีนยังได้ตกลงที่จะให้เงินกู้ระยะยาวกับอินโดนีเซียเป็นจำนวน200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,140 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการสร้าง Krakatua’s Blast... Read More »

มาเลเซีย (26-30 มี.ค. 55)

เมษายน 4, 2012

รัฐมาลมาเลเซียลงทุน 800 ล้านริงกิตเพื่อบรรเทาน้ำท่วม กรมชลประทานและการระบายน้ำ (Department of Irrigation and Drainage) ของมาเลเซีย จะใช้เงินจำนวน 880 ล้านริงกิต (8,800 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาโครงการบรรเทาน้ำ้ท่วมทั่วประเทศ (flood mitigation projects) โดยขณะนี้มี 32 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ส่วนที่ได้รับการพัฒนาแล้วคือแผนผังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในบริเวณ6 แม่น้ำหลัก อันรวมถึงMuar Kuali Kinta Selangor... Read More »

สิงคโปร์ (26-30 มี.ค. 55)

เมษายน 4, 2012

โครงการนำร่องใหม่เพื่อบำบัดน้ำเสีย สิงคโปร์จะเริ่มโครงการนำร่องใหม่เพื่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ไปกับการบำบัดน้ำเสีย และทำให้ราคาของน้ำ้ดื่มถูกลง โดยทางประปาสิงคโปร์ (PUB) จะร่วมมือกับบริษัทบำบัดน้ำเสียDesalitech ของอิสราเอล หาวิธีแก้ไขปัญหาของตะกรัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของ Reverse Osmosis (RO) และด้วยเหตุนี้โครงการนำร่องใหม่จึงมีเป้าหมายสำคัญที่จะทดสอบเทคโนโลยี Closed Circuit Desalination (CCD) เพื่อนำมาบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังจะเป็นผลดีต่อโรงงานบำบัดน้ำเสียของสิงคโปร์อีกด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายมาถึง 75 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ (ที่มา:www.channelnewsasia.com วันที่: 26/03/12)     Read More »

เรื่องล่าสุด

สิงคโปร์ (16 ก.ย.-30 ก.ย. 60)

สิงคโปร์ (16 ก.ย.-30 ก.ย. 60)

ตุลาคม 14, 2017

สิงคโปร์และฮังการีมุ่งสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ นายลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่าสิงคโปร์และฮังการีต่างกระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคต่อไป นายลีกล่าวในที่ประชุมร่วมกับนายวิคเตอร์ ออร์บันนายกรัฐมนตรีฮังการี เนื่องในโอกาสมาเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของนายออร์บัน ว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองคนได้พบกันครั้งสุดท้ายในปี 2557 ระหว่างการประชุมเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 10 ที่เมืองมิลาน...

สิงคโปร์ (1-15 ก.ย. 60)

สิงคโปร์ (1-15 ก.ย. 60)

ตุลาคม 14, 2017

สิงคโปร์และอินโดนีเซียลงนามในสนธิสัญญาชายแดนทางทะเลครั้งใหม่ นายวิเวียน บาลากริชนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และนางเรทโน มาร์สุดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมกันยื่นขอจดทะเบียนสนธิสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทะเลในภาคตะวันออกของช่องแคบสิงคโปร์ กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซียกล่าวในแถลงการณ์ร่วมว่าสนธิสัญญาเดิมที่ได้ลงนามในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2557 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10 ก.พ.นั้นถึงเวลาที่ต้องกลับมาพิจารณาใหม่ และในปีนี้ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกันเป็นเวลากว่า 10...

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน