home

อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 11, 2019
อาเซียน-นิวซีแลนด์ หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่อาเซียนกับนิวซีแลนด์ได้หารือเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากปี 2563 ที่จะถึงนี้ จะเป็นการครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์แล้ว ยังเป็นการครบรอบ 5 ปี ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย ในการนี้ อาเซียนได้แสดงความซาบซึ้งต่อนิวซีแลนด์สำหรับความร่วมมือ และการเป็นหุ้นส่วนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังตั้งตารอคอยที่จะร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต

ทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-นิวซีแลนด์ (2559-2562) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนการนำแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 2568 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025) และข้อริเริ่มแผนการรวมกลุ่มในอาเซียน ฉบับที่ 3 เพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนาในอาเซียน

อาเซียนแสดงความซาบซึ้งต่อนิวซีแลนด์ที่ได้ให้การสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และต้อนรับยุทธศาสตร์สำคัญของนิวซีแลนด์ว่าด้วยประชาชน ความมั่งคั่ง และสันติภาพ ซึ่งมีลักษณะร่วมกับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน นิวซีแลนด์ยังได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในอาเซียนในความเป็นแกนกลาง การเป็นสถาปัตยกรรมในภูมิภาค รวมถึงต้อนรับ และแสดงความยินดีต่อการที่ออกเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังตั้งตารอคอยผลสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) ในปี 2562 อีกด้วย

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางในอนาคตสำหรับความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ โดยที่ประชุมเสนอให้มีการร่างแผนการปฏิบัติระยะ 5 ปี (five-year Plan of Action) ภายในปีหน้า เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนผ่านความร่วมมือต่าง ๆ  อาทิเช่น การค้าภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) อาหารและการเกษตร พลังงานทดแทน หลักธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นำในภาครัฐ นอกจากนี้ ทั้งสองยังจะสานต่อความร่วมมือด้านต่าง ๆ อีก เช่น มาตรการการควบคุมสินค้า ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การจัดการภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ตลอดจนการเชื่อมโยงต่าง ๆ อันจะนำไปสู่ ASEAN-New Zealand air services agreement

 

ที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน