home

อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

กรกฎาคม 4, 2019
อาเซียน-เกาหลีใต้ กระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 อาเซียนกับสาธารณีรัฐเกาหลีตกลงกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 23 ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบการวัน ประเทศบรูไน โดยทั้งสองฝ่ายได้ถกประเด็นถึงวิธีการกระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี

ที่ประชุมยินดีต่อความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน-เกาหลี (2559-2563)

ในที่ประชุม อาเซียนกับเกาหลีใต้ได้ตกลงเพิ่มความร่วมมือในพื้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความร่วมมือทางทะเล เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนภาคประชาชน วัฒนธรรม การศึกษา การจัดการภัยพิบัติ การเชื่อมโยง และลดช่องว่างระดับการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะพัฒนาแผนปฏิบัติการระยะห้าปีฉบับใหม่ (new five-year Plan of Action) เพื่อสานต่อแผนปฏิบัติการฉบับปัจจุบันที่จะหมดอายุในปีหน้าอีกด้วย

เจ้าหน้าที่อาวุโสจากทั้งสองฝ่ายได้ให้คำยึดมั่นที่จะยกระดับการค้า และการลงทุน ตลอดจนการเพิ่มความพยายามในการบรรลุมูลค่าการค้าขาย 200 พันล้านดอลล่าสหรัฐ ให้ได้ภายในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู้นำชาติอาเซียนกับเกาหลีใต้ตกลงไว้ในปี 2557

ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ (ASEAN-ROK Commemorative Summit) ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงเตรียมการประกาศวิสัยทัศน์ร่วม (joint vision statement) เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แข็งแกร่งขึ้น

เกาหลีใต้แสดงความยินดีที่อาเซียนออกเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) อันจะเป็นแนวปฏิบัติสำหรับอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์ และความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

อาเซียนแสดงความซาบซึ้งต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของกาหลีใต้ต่อการสร้างประชาคมอาเซียน ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น การปฏิบัติ New Southern Policy ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีมุม แจ อิน ในปี 2560 ที่ประชุมยังได้ต้อนรับแผนการของเกาหลีใต้ในการเพิ่มการสนับสนุนกองทุนความร่วมมือ อาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-ROK Cooperation Fund) เป็น 14 ล้าน ดอลล่าสหรัฐ ตั้งแต่สิ้นปี 2562 เป็นต้นไปเพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการร่วมให้มากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสยังได้ถกประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคที่มีผลประโยชย์ร่วมกัน อาทิ ปัญหาทะเลจีนใต้ และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี โดยอาเซียนได้ยินดีต่อความพยายามของเกาหลีใต้ในการพัฒนาความสัมพันธ์ชวงบวกระหว่างสองเกาหลี โดยเฉพาะการประชุมครั้งล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับ ผู้นำสูงสุดคิม จอง อุน ณ พื้นที่ปลอดทหาร ซึ่งเป็นการลดความตึงเครียดอันจะนำไปสู่กระบวนการสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีในอนาคต

ที่มา: asean.org

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน