home

ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

กรกฎาคม 1, 2019
ประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5

นายลิม จ็อก ฮอย (Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 23 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 5 (AFMGM) ที่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ลงนามพิธีสารฉบับที่ 8 ว่าด้วยการดำเนินการตามการเปิดเสรีการบริการทางการเงิน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือด้านบริการ และเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 และความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนรวมถึงโครงการสำคัญในการบูรณาการระบบการชำระเงินของภูมิภาคในเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงและการค้าผ่านความร่วมมือทางศุลกากรเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับภัยพิบัติ การส่งเสริมและการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบการบริหารจัดการทางการเงินของตลาดทุนและการรวมกลุ่มของธนาคาร

 

 

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน