home

บรูไนติดท็อป 10 อันดับแรกประเทศตลาดการเงินอิสลามดีที่สุด

ธันวาคม 19, 2017
บรูไนติดท็อป 10 อันดับแรกประเทศตลาดการเงินอิสลามดีที่สุด

บรูไนได้รับพิจารณาให้อยู่ใน 10 อันดับแรกประเทศที่มีการดำเนินการตลาดการเงินอิสลามในกลุ่มความร่วมมืออิสลาม ICD  โดยอ้างอิงจากรายงานของ Thomson Reuters Islamic Finance Development ประจำปี 2560

บรูไนได้คะแนนทั้งหมด 47 คะแนนในดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลาม (IFDI) ส่งผลให้บรูไนขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 9 ใน 10 อันดับแรกของปีนี้  จากเดิมเคยอยู่ในอันดับที่ 14 ของปีที่แล้ว ซึ่งแซงหน้าประเทศการ์ตาและอินโดนีเซีย  ขณะที่มาเลเซียเป็นประเทศที่มีการดำเนินงานด้านการเงินอิสลามดีที่สุดในทุกๆ ด้านโดยมีคะแนนรวม 129 คะแนน ขณะที่บาร์เรนนั้น ได้คะแนน 83 คะแนน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ 64 คะแนน ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองและสามตามลำดับ

ดัชนีการพัฒนาด้านการเงินอิสลามได้จัดอันดับตลาดการเงินอิสลามทั่วโลก โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การพัฒนาเชิงปริมาณ ความรู้ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) และความตระหนัก

ทั้งนี้ ICD  หรือกลุ่มความร่วมมืออิสลามเพื่อการพัฒนาภาคเอกชน เป็นสถาบันการเงินอิสลามเพื่อการพัฒนาพหุภาคีภายใต้กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนา

แหล่งที่มา xinhuanet.com

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน