home

เวียดนาม (1 – 15 ส.ค. 60)

กันยายน 9, 2017
เวียดนาม (1 – 15 ส.ค. 60)

กระทรวงการคลังเวียดนามเสนอรัฐบาลปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 12 ในปี 2562

big_c-1_SGHJ

กระทรวงการคลังของเวียดนามเตรียมเสนอต่อรัฐบาลให้ปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแวต จากปัจจุบันที่เก็บอยู่ในอัตราร้อยละ 10 มาเป็นอัตราร้อยละ 12 ในปี 2562 แนวนโยบายเพิ่มภาษีดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปรับลดหนี้สาธารณะลงจากระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปัจจุบัน

ปัญหาหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นของเวียดนาม ได้มีผู้เชี่ยวชาญคาดว่า หนี้สาธารณะอาจจะพุ่งขึ้นสู่ 64.8% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2560 ซึ่งต่ำกว่าเพดานที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับปี 2559-2561 เพียงแค่ 0.2% เท่านั้น

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่เวียดนามจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปจนถึงระดับ 14% ในปี 2564 ด้วย แต่การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมในปี 2562

แหล่งที่มา bangkokbiznews.com

เวียดนามกำลังเผชิญโรคไข้เลือกออกระบาดพบผู้ป่วยรายใหม่กว่าหมื่นราย

14872454781487245519l

เวียดนามกำลังเผชิญการระบาดของโรคไข้เลือดออกหรือไข้เด็งกี โดยมีรายงานในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ระบุว่ามีผู้ป่วยติดเชี้อไว้รัสเด็งกีรายใหม่กว่า 1 หมื่นคน โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเปิดเผยว่า จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากถึง 42 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ราย โดยมียอดรวมผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด 24 ราย

ขณะที่ผู้ติดเชื่อไวรัสเด็งกีมีทั้งหมด 90,626 คน ในจำนวนนี้มี 76,848 คนกำลังรักษาตัวอยู่ สาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเด็งกี่ที่มีอัตราสูงนั้น มาจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสูง และฝนที่ตกมากขึ้น รวมถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการแพร่พันธุ์ของยุง

ทางด้านรัฐบาลเวียดนามได้ออกประกาศเตือนและกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและลูกน้ำ ซึ่งจะกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อโรคในอนาคต โดยเฉพาะตามพื้นที่ที่มีการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

แหล่งที่มา prachachat.net

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน