home

เวียดนาม (1 – 15 มิ.ย. 60)

มิถุนายน 21, 2017
เวียดนาม (1 – 15 มิ.ย. 60)

นายกรัฐมนตรีเวียดนามเยือนญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือในหลากหลายด้าน

14968141341496814196l

นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก แห่งเวียดนาม เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายนที่ผ่านมา

ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันมากกว่า 12 ฉบับ รวมทั้งการจัดหาความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนามูลค่า 38,000 ล้านเยน (350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อยกระดับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง และขีดความสามารถในการลาดตระเวนของเวียดนามให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวียดนามแถลงผลการเยือนครั้งนี้ว่า ญี่ปุ่นและเวียดนามคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในเชิงลึก การเยือนประเทศญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีเวียดนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกด้านให้พัฒนาลึกซึ้งมากขึ้นและมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในเชิงลึก

ทั้ง 2 ฝ่ายได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่สำคัญและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน พร้อมทั้งเห็นพ้องที่จะขยายความไว้วางใจทางการเมือง ธำรงการเยือนและการพบปะสังสรรค์ในระดับสูงและหารือถึงปัญหาต่างๆในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกันและยืนยันว่า จะประงานกันอย่างใกล้ชิดในฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ  ญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนเรือลาดตระเวนเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่กองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของเวียดนาม  สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก ทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย การเดินเรือและการบินอย่างเสรี

ขณะที่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนั้น ญี่ปุ่นยืนยันจะช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือ ODA ให้แก่เวียดนามในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ-สังคม ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีของญี่ปุ่น หลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่า บทบาทของทั้งสองพระองค์มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือของสองประเทศ  ตลอดจนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

แหล่งที่มา vietnamnews.vn และ prachachat.net

รัฐสภาเวียดนามถกร่างกฎหมายบริหารหนี้สาธารณะและการปัญหาหนี้เสียองค์กรสินเชื่อ

tinquochoi_rwjl

การประชุมรัฐสภาสมัยที่ 14 ของเวียดนามได้ใช้มีการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข สมาชิกรายหนึ่งอภิปรายว่า หนี้สาธารณะของเวียดนามมีสัดส่วนสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  จากร้อยละ 50 ของ GDP ในปี 2553 มาเป็นร้อยละ 63.7 ในปัจจุบัน

หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้กดดันให้การจ่ายชำระคืนหนี้ภาครัฐมีภาระเพิ่มขึ้น และรัฐบาลยังต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติมรวมทั้งยังต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วย

บรรดาผู้แทนยังเสนอให้ต้องมีการกำหนดเวลาของการเสนอแผนการใช้เงินกู้ของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อรายงานต่อรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงกำหนดเวลาที่รัฐสภาอนุมัติแผนการกู้เงินและชำระหนี้เป็นเวลา 5 ปีและอัตราการชำระหนี้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้แทนในรัฐสภายังได้หารือเกี่ยวกับร่างมติการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อและกฎหมายองค์การสินเชื่อฉบับแก้ไข ซึ่งเห็นพ้องกันว่า ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประกาศมติของรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้เสียขององค์การสินเชื่อเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัย สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยต้องปฏิบัติตามหลักการขั้นพื้นฐาน 2 ข้อคือ ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินและต้องลงโทษบุคคลหรือองค์กรที่ทำให้เกิดหนี้เสีย และเพื่อลดหนี้เสียในเวลาข้างหน้า ต้องมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด

แหล่งที่มา vietnamnews.vn และ vovworld.vn

เซเว่น อีเลฟเว่นเปิดสาขาแรกในเวียดนาม

0616N_Seven-Eleven-In-Vietnam_article_main_image

ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของญี่ปุ่นเปิดทำการสาขาแรกในเวียดนามเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ซึ่งเป็นการรุกเข้าสู่ตลาดใหญ่ในเวียดนาม

เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อชั้นนำของญี่ปุ่น มีร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นกว่า 19,579 ร้านทั่วประเทศ และยังเป็นความพยายามในการนำวัฒนธรรม “conbini” ของญี่ปุ่นเข้ามาในเวียดนามด้วย

เซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรกในเวียดนามตั้งอยู่ในอาคารไซ่ง่อน เทรดเซ็นเตอร์ (Saigon Trade Center) เขต 1 ของนครโฮจิมินห์ โดยมีประชาชนต่อแถวเพื่อเข้าเลือกซื้อสินค้ามาที่จะเปิดทำการในเวลา 9 โมงเช้า

เช่นเดียวกับในประเทศไทย เซเว่นอีเลฟเว่นในเวียดนามเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทเซเว่น ซิสเต็ม เวียดนาม (Seven System Vietnam) กับบริษัทเซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์(บริษัทแม่ของเซเว่นอีเลฟเว่น) โดยผ่านบริษัทย่อยอีกที

แหล่งที่มา asia.nikkei.com

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน