home

อาเซียนประชุม JCC ครั้งที่ 18 กับจีน

เมษายน 12, 2017
อาเซียนประชุม JCC ครั้งที่ 18 กับจีน

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียน-จีน (JCC) ครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย

ที่ประชุมแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน 2559-2563 พร้อมตกลงจะกระชับความสัมพันธ์ในรอบด้านขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือในประเด็นด้านการท่องเที่ยว หลังทั้งสองฝ่ายตกลงให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวอาเซียน-จีน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชน

ในปี 2559 ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.4 อยู่ที่ 19.8 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางไปจีนอยู่ที่ราว 10.34 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.8

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน