home

ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่ออำลาตำแหน่ง

มีนาคม 3, 2017
ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบเลขาธิการอาเซียนเพื่ออำลาตำแหน่ง

นางบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนเข้าพบนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่ออำลาตำแหน่ง เนื่องจากจะหมดวาระในเดือนมีนาคม 2560

นายเล เลือง มินห์ได้ขอบคุณผู้แทนไทยสำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนร่วมในการทำงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนยังแสดงความยินดีที่เธอได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนในการมีส่วนร่วมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำว่า คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนควรมีบทบาทที่สำคัญในการประสานงานสามเสาหลักของอาเซียน รวมถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไม่ใช่การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก โดยการประสานกับเอกอัครราชทูตกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เช่น องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและคณะมนตรีความร่วมมือแห่งอ่าว

แหล่งที่มา: asean.org

 

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน