home

อาเซียนมุ่งมั่นสร้างประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติ

ตุลาคม 19, 2016
อาเซียนมุ่งมั่นสร้างประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติ

รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการจัดการภัยพิบัติของอาเซียนเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและผู้บริหารศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (AHA Centre) ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559โดยตั้งเป้าพัฒนาอาเซียนให้เป็นประชาคมที่พร้อมตั้งรับกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางขยายความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน นอกจากนี้ยังยืนยันจะยกระดับความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่ประชุมยังได้ลงนามในเอกสารสำคัญหลายฉบับ อาทิ แผนงานร่วมในการตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียน (ASEAN Joint Disaster Responses Plan) แนวทางการประเมินความเปราะบางและความเสี่ยงของอาเซียน (ASEAN Risk and Vulnerability Assessment Guidelines) เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาเซียนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติ (ASEAN Declaration on One ASEAN One Response) ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านภัยพิบัติในระดับระหว่างภูมิภาค รัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติยังรับรองแถลงการณ์ร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Asian Ministerial Conference on Disaster Risk) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ณ ประเทศอินเดีย

แถลงการณ์ดังกล่าวจะตอกย้ำว่าอาเซียนให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบเซนได (Sendai Framework) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573

แหล่งที่มา: asean.org

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน