home

งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากฐานข้อมูล ISEAS

พฤศจิกายน 27, 2013
งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนจากฐานข้อมูล ISEAS

งานเขียนและงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
จากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
(Institute of Southeast Asians Studies – 
ISEAS)

Category

Author(s)

Title

Year

Working Papers

Rizwana Abdul Azeez

Creating a Modern Singapore
Muslim Community:
A Tale of Language Dissonances

2014

Aris Ananta

A New Classification of Indonesia’s
Ethnic Groups

2014

Tham Siew Yean

Malaysia in the Midst of Global
Economic Uncertainties

2013

Sanchita Basu Das

Enhancing Regional and Sub-regional Co-operation and Connectivity in ASEAN

2013

Aekapol Chongvilaivan

Individual Income Inequality and Its Drivers in Indonesia: A Theil Decomposition Reassessment

2013

Su-Ann Oh

Competing forms of sovereignty in the Karen state of Myanmar

2013

Francis E. Hutchinson

Johor and its Electronics Sector: One Priority among Many?

2012

Amitav Acharya

Asia Is Not One: Regionalism and the Ideas of Asia

2011

Bernhard Platzdasch

Religious Freedom in Indonesia: The Case of the Ahmadiyah

2011

Nico J. G. Kaptein

The Voice of the ‘Ulamâ’: Fatwas and Religious Authority in Indonesia

2004

Graham Gerard Ong

‘Ships Can Be Dangerous Too’: Coupling Piracy and Maritime Terrorism in Southeast Asia’s Maritime Security Framework

2004

Martin P. H. Panggabean

Regional Growth: Economically Important Sectors

2004

George Abonyi

Challenges of Industrial Restructuring in a Globalization World

2003

Martin P. H. Panggabean

Integration of Indonesian Provinces:
Alienated Neighbours?

2003

Yupana iwattanakantang,
Raja Kali, and
Chutatong Charumilind

Crony Capital? Corporate Debt
Maturity in Thailand Before the Financial Crisis

2003

Lee Poh Onn

The Water Issue Between
Singapore and Malaysia:
No Solution in Sight?

2003

Sheng Lijun

China-ASEAN Free Trade Area:
Origins, Developments and Strategic
Motivation

2003

Arumugam Rajenthran

Indonesia: An Overview of the
Legal Framework for Foreign
Direct Investment

2002

Graham Bird
Ramkishen S. Rajan

The Political Economy of a
Trade-First Approach to Regionalism

2002

Arumugam Rajenthran

Malaysia: An Overview of the
Legal Framework for Foreign Direct Investment

2002

Vu Quoc Ngu

The State-Owned Enterprise Reform in Vietnam: Process and Achievements

2002

Ramkishen S. Rajan
Rahul Sen

International Trade in Services in Selected ASEAN Countries: Telecommunications and Finance

2002

P.J. Lloyd

New Regionalism and New Bilateralism in the Asia-Pacific

2002

Ramkishen S. Rajan
Rahul Sen

Trade Reforms In India Ten Years On:
How Has It Fared Compared To
Its East Asian Neighbours?

2002

Muhammad Chatib Basri

Why Trends of Protection Changed
Over Time in Indonesia?

2002

Tracy Yang

Crisis, Contagion, and East Asian
Stock Markets

2002

Derek da Cunha

Renewed Military Buildups
Post-Asian Crisis: The Effect on Two Key Southeast Asian Bilateral Military Balances

2001

Sheng Lijun

One Year of the Chen Shui-Bian Government: Ice Across the Taiwan Strait

2001

Graham Bird
Ramkishen S. Rajan

Financial Crises and the Composition of International Capital Flows: Does FDI Guarantee Stability?

2001

Ramkishen S. Rajan
Chung-Hua Shen

Are Crisis-Induced Devaluations Contractionary?

2001

Anthony L Smith

Indonesia: One State, Many States,
Chaotic State?

2001

Lee Hock Guan

Political Parties and the Politics of Citizenship and Ethnicity in Peninsular Malay(si)a, 1957-1968

2001

Aris Ananta

The Impact of Migration Status on Household Financial Resilience During the Indonesian Crisis: A Case Study

2001

Bruce Matthews

Ethnic and Religious Diversity: Myanmar’s Unfolding Nemesis

2001

Irman G. Lanti

Back to the (Slightly Different) Future: Continuity and Change in Indonesian Politics

2001

Tracy Yang

An Empirical Examination of the Stock Market Returns in Selected Asia-Pacific Economies in the Pre- and Post-Financial Reform Period

2001

ISEAS Perspectives

John Lee

Chinese Capital a Minor Player in Singapore

2014

Nguyen Van Chinh

Chinese Labour Migration into Vietnam’s Engineering, Procurement and Construction Sectors

2014

Puangthong Pawakapan

The Thai Junta’s Interim Constitution: Towards an Anti-Electoral Democracy

2014

Leo van Grunsven and Francis E. Hutchinson

20 Years On: The Electronics Sector in the SiJoRi “Growth Triangle”

2014

Jason Morris-Jung

Reflections on the Oil Rig Crisis: Vietnam’s Domestic Opposition Grows

2014

Stuart Paul Larkin

Myanmar: Between Economic Miracle and Myth

2014

Cassey Lee

Whither Thailand’s Juntanomics?

2014

Maxensius Tri Sambodo and Alexander R. Arifianto

Analysing the Economic Platforms in the Indonesian Presidential Election

2014

Max Lane

Gap Narrows between Candidates in Indonesian Presidential Elections

2014

Zhao Hong

Japan and China Compete for Good Relations with Myanmar

2014

Sanchita Basu Das

Goods to Flow Slow and Steady within the ASEAN Economic Community

2014

Lee Poh Onn

Is the APEC Approach to Food Security Viable?

2014

Ulla Fionna

Vote-buying in Indonesia’s 2014 Elections: The Other Side of the Coin

2014

John Lee

Reforms will decide Vietnam’s ability to resist economic dominance by China

2014

Malcolm Cock

The Second Wave: Japanese FDI to Southeast Asia

2014

Huong Le Thu

The Anti-Chinese Riots in Vietnam: Responses from the Ground

2014

Danielle Tan

China in Laos: Is There Cause For Worry?

2014

Maxensius Tri Sambodo

LPG Price Adjustments in Indonesia: An Unfinished Reform

2014

Gwenael Njoto-Feillard

The Islamic Factor in the 2014 Indonesian Elections

2014

Zhao Hong

China’s Evolving Views on the TPP and the RCEP

2014

Ian Storey

Will Arctic Shipping Routes Eat Singapore’s Lunch? Not Anytime Soon, and Maybe Never

2014

Leo Suryadinata

An End to Discrimination for China and the Chinese in Indonesia?

2014

Max Lane

Indonesia’s 2014 Legislative Elections: The Dilemmas of “Elektabilitas” Politics

2014

Alexander R. Arifianto

Unpacking the Results of the 2014 Indonesian Legislative Election

2014

Le Hong Hiep

Will Development Lead to Democratisation in Vietnam and China?

2014

Sanchita Basu Das

Growing Economic Diplomacy in ASEAN: Opportunities and Threats

2014

Mohd Azizuddin Mohd Sani

Changes Remain Unclear after Malaysia’s Kajang By-Election

2014

Alexander R. Arifianto, Ulla Fionna and Gwenael Njoto-Feillard

A Snapshot of the Campaigning in Indonesia’s 2014 Legislative Elections

2014

Stephanie Shannon and Nicholas Farrelly

Ethnic Chinese in the Midst of Myanmar’s Transition

2014

Su-Ann Oh

Burmese Refugees in Thailand — Should They Stay or Should They Go?

2014

Terence Chong

Christian Evangelicals and Public Morality in Singapore

2014

Malcolm Cook

Peace’s Best Chance in Muslim Mindanao

2014

Pavin Chachavalpongpun

Japan Pursues a ‘Thailand-Plus-One’ Strategy

2014

Ulla Fionna and Alexander Arifianto

Getting to Know the Contestants of the 2014 Indonesian Parliamentary Elections

2014

John Lee

Sino-Malaysia Trade Ties Remain Strong But Complex

2014

Fan Hongwei

China Adapts to New Myanmar Realities

2014

Alexander Arifianto

Is Indonesia Experiencing a “Democratic Rollback”?

2014

Ian Wilson

Resisting Democracy: Front Pembela Islam and Indonesia’s 2014 Elections

2014

Zhao hong

Can a Captive Southeast Asia Ease China-Japan Tensions?

2014

Fan Hongwei

Enmity in Myanmar against China

2014

Michael J. Montesano

What is to Come in Thailand?

2014

Reema B. Jagtiani and Francis E. Hutchinson

APEC 2013-2014: Continuing to Connect

2014

Sean Turnell

Expanding Cooperative Credit in Myanmar: Renaissance or Regression?

2014

Huong Le Thu

Bumper Harvest in 2013 for Vietnamese Diplomacy

2014

Sanchita Basu Das

Is APEC’s Relevance Fading?

2014

Lee Hock Guan

Malaysia’s Funding System for Higher Education not Sustainable

2014

Sean Turnell

Myanmar’s Central Bank Law Reveals Reform Challenge

2014

(อัพเดตล่าสุดวันที่ 3 กันยายน 2557)

Leave A Response

คลังข้อมูล

พบกับเราที่ Facebook

Tweets ล่าสุด

No tweets found.

แผนที่อาเซียน