home

บรูไน

บรูไน (31 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59)

มิถุนายน 13, 2016

1, รายงานว่าผู้จ้างงานเอกชนบางรายยังคงละเมิดกฎหมายการจ้างงานปี 2009 โดยไม่ทำตามสัญญาการจ้างงานและการจ่ายค่าล่วงเวลาของคนงาน 2. บรูไนและเวียดนามขยายความร่วมมือด้านการป้องกันข้ามไปสู่ระดับสูงขึ้น ซึ่งเป็นทัศนะของเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศในโอกาสครบรอบ 55 ปีการก่อตั้งกองทัพบรูไน Read More »

บรูไน (19-30 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 30, 2016

1. กระทรวงศึกษาธิการของบรูไนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการยกเลิกการห้ามใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลในระหว่างเวลาเรียน 2. บริษัท EMIYAH Digital จำกัดของบรูไนลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ้ (MoU) กับบริษัทหัวเหว่ย เทคโนโลยีจำกัดของจีน เพื่อความร่วมมือในการส่งมอบการรับรองโปรแกรม ICT ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ บริษัทหัวเหว่ย สาขาเซินเจิ้น ประเทศจีน Read More »

บรูไน (11-18 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 18, 2016

รัฐบาลบรูไนให้บริษัทไมโครซอฟท์บรูไนมีส่วนร่วมช่วยในการยกเครื่องระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันเผชิญกับปัญหานานัปการนับแต่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมบรูไนเปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและแก้ไขของบรูไนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและไมโครซอฟท์บรูไนได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่แทนระบบควบคุมแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้เขาชี้แจงว่า ได้พบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในระบบควบคุมแรงงาน ซึ่งถือเป็นภัยพิบัติสำคัญ โดยจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ Read More »

บรูไน (1-10 พ.ค. 59)

พฤษภาคม 11, 2016

1. บรูไนในฐานะประเทศประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยผู้หญิงและเด็ก (ACWC) วางแผนพัฒนานโยบายชาติเพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 2. สมาคมธนาคารของบรูไน (BAB) ออกเสียงสนับสนุนความริเริ่มของรัฐบาลในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศ Read More »

บรูไน (18-30 เม.ย. 59)

พฤษภาคม 3, 2016

1. ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ได้รับการอนุมัติให้เปิดสาขาในบรูไน นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินของจีนเข้ามาตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านผู้ร่ำรวยน้ำมัน สะท้อนการขยายอิทธิพลของจีนสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสิ่งแวดล้อมของบรูไนเปิดเผยว่า ขยะในเขตกัมปง ไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำของบรูไนเป็นไปไม่ได้ในการกำจัดให้หมด เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อน Read More »

บรูไน (4-17 เม.ย. 59)

เมษายน 17, 2016

1. สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัซซานัล โบลเกียห์ทรงพบหารือกับฮัสซัน โรฮานี ประธานาธิบดีแห่งอิหร่านเพื่อเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้น ณ ศูนย์ประชุมอิสตันบูล ในระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) ครั้งที่ 13 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของบรูไนย้ำว่า ความสะดวกในการประกอบธุรกิจจะได้รับการส่งเสริมโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลสถานประกอบการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะช่วยแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนเทคโนโลยีตามรูปแบบที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs Read More »

บรูไน (25 มี.ค.- 3 เม.ย. 59)

เมษายน 5, 2016

1. เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาล กล่าวว่าจะปกป้องการจ้างงานคนในประเทศในสาขาวิชาชีพบางอย่างท่ามกลางการไหลเวียนของแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อภูมิภาคเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ทำให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะนำไปสู่การไหลเวียนของสินค้า บริการ เงินทุนและแรงงานมีทักษะอย่างเสรี ปลัดกระทรวงด้านการค้าของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนเปิดเผยว่า ประเทศจำเป็นต้องอาศัยแรงงานทักษะพิเศษจากต่างชาติ แต่ในเวลาเดียวกันก็ยังมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนในประเทศเองด้วย Read More »

บรูไน (16 – 24 มี.ค. 59)

มีนาคม 24, 2016

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนได้กระทู้ถามรัฐบาลบรูไนถึงเรื่องการช่วยเหลือให้พลเมืองที่อยู่อาศัยถาวร (permanent residents:PRs) ให้ได้รับวีซ่าฟรีในการเดินทางภายในอาเซียน พลเมืองที่อยู่อาศัยถาวรที่ไม่ใช่สัญชาติบรูไนจะได้รับใบรับรองอัตลักษณ์บุคคลแทนที่หนังสือเดินทางเพื่อเป็นเอกสารสำหรับในการอนุญาตให้เดินทางต่างประเทศได้ ในระหว่างการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมานั้น สมาชิกสภาได้อธิบายถึงความยุ่งยากที่พลเมืองที่ไมใช่สัญขาติบรูไนในการต้องยื่นวีช่าเพื่อเดินทางไปในแทบทุกที่ ยกเว้นเพียงสิงคโปร์และรัฐซาราวักเท่านั้น Read More »

บรูไน (1-15 มี.ค. 59)

มีนาคม 12, 2016

1. นายอับดุล เราะห์มาน (Abdul Rahman) สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติบรูไน เสนอให้รัฐบาลขยายโควต้าสำหรับแรงงานต่างชาติเพื่อส่งเสริมบรรยากาศทางธุรกิจในประเทศ 2. รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอุตสาหกรรมของบรูไนเสนอให้จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) โดยกล่าวว่า หลายๆ ประเทศมีธนาคาร SME และรัฐบาลปัจจุบันควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการดังกล่าว Read More »

บรูไน (16-29 ก.พ. 59)

มีนาคม 1, 2016

1. กระทรวงทรัพยากรและการท่องเที่ยวบรูไนระบุว่า เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา บรูไนมีนักท่องเที่ยวมากถึง 218,213 คน เพิ่มขึ้น 17,224 คนเมื่อเทียบกับปี 2557 เติบโตร้อยละ 8.6 2. ภาคเอกชนในบรูไนจำเป็นต้องหาแนวทางมีส่วนร่วมในระดับการผลิตที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการลดต่ำลงของราคาน้ำมัน Read More »

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           เรื่องล่าสุด

                           ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

                           ผลการการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 9

                           พฤศจิกายน 17, 2016

                           อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ  ครั้งที่ 9 (The 9th Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology : IAMMST-9)...

                           ผลการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ CLMV ครั้งที่ 8

                           ผลการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ CLMV ครั้งที่ 8

                           พฤศจิกายน 17, 2016

                           ผู้นำจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ CLMV ครั้งที่ 8 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากสหประชาชาติ ผู้แทนจาก ESCAP และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)...

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน