home

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียนเร่งผลักดันความปลอดภัยทางอาหารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พลเมือง

อาเซียนเร่งผลักดันความปลอดภัยทางอาหารเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่พลเมือง

มีนาคม 30, 2016

ความก้าวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่งผลให้การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อประชาชน อาเซียนจึงหันมาร่วมมือกันในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการสร้างความปลอดภัยทางอาหาร ภายใต้การประชุมที่จัดขึ้นโดยศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารแห่งอาเซียน (ASEAN Risk Assessment Centre for Food Safety: ARAC) ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม Read More »

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนย้ำต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชน

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียนย้ำต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชน

มีนาคม 24, 2016

รัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible for Information) ยืนยันพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมเดียวกันให้กับประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ Read More »

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ACWC) ครั้งที่ 12

มีนาคม 12, 2016

อาเซียนจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children-ACWC) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทย์ครั้งที่ 16 ที่ประเทศลาว

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีวิทย์ครั้งที่ 16 ที่ประเทศลาว

พฤศจิกายน 17, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว Read More »

การประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11

การประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11

ตุลาคม 31, 2015

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา อาเซียนจัดการประชุมภาคีความตกลงอาเซียนว่าด้วยหมอกควันพิษข้ามพรมแดนครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Read More »

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ที่เวียดนาม

อาเซียนจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ที่เวียดนาม

ตุลาคม 31, 2015

อาเซียนจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ชื่นชมความพยายามของเวียดนามในการผลักดันปฏิญญาว่าด้วยวาระการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอาเซียนหลังปี 2558 (Declaration on ASEAN Post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda) เพื่อให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนลงนามในปลายปีนี้ Read More »

อาเซียนตั้งทูตไทยเป็นรองเลขาธิการเสาสังคมวัฒนธรรม

อาเซียนตั้งทูตไทยเป็นรองเลขาธิการเสาสังคมวัฒนธรรม

ตุลาคม 15, 2015

อาเซียนแต่งตั้งนายวงศ์เทพ อรรถไกวัลวที อดีตนักการทูตและนักกฎหมายชาวไทย เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ต่อจากรองเลขาธิการคนก่อนชาวฟิลิปปินส์ ที่เพิ่งหมดวาระลงไปในปีนี้ Read More »

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในประเทศไทย

สิงหาคม 18, 2015

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีชีวิตแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาอาเซียน ณ อาคาร หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน Read More »

อาเซียนเตรียมเปิดตัวสแตมป์ที่ระลึกฉลอง 48 ปีก่อตั้งอาเซียน

อาเซียนเตรียมเปิดตัวสแตมป์ที่ระลึกฉลอง 48 ปีก่อตั้งอาเซียน

กรกฎาคม 11, 2015

ชาติสมาชิกอาเซียนเตรียมเปิดตัวสแตมป์ที่ระลึกฉลองครบรอบ 48 ปีการก่อตั้งอาเซียนและฉลองโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ โดยแต่ละชาติได้ออกแบบสแตมป์ของตนด้วยภาพและคอนเซปต์เดียวกันคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวกัน" พร้อมวางแผนจะเปิดตัวสแตมป์ชุดดังกล่าวในวันที่ 8 สิงหาคมที่จะถึงนี้ Read More »

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนครั้งที่ 11

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนครั้งที่ 11

พฤษภาคม 28, 2015

อาเซียนจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (ASEAN Senior Officials on Culture and the Arts) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558 โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Read More »

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           เรื่องล่าสุด

                           ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์

                           ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์

                           พฤศจิกายน 9, 2016

                           นายลี เซียง ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงว่า ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในปีหน้า จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์ นับเป็นประธานาธิบดีเชื้อสายมาเลย์คนแรกในรอบ 46 ปี นับตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีเอ็นชิก ยูซูฟ อิชัค (Encik Yusof...

                           รัฐบาลมาเลเซียบุกสำนักงานมาเลเซียกินี (Malaysiakini) หลังนำเสนอข่าวการทุจริต 1MDB

                           รัฐบาลมาเลเซียบุกสำนักงานมาเลเซียกินี (Malaysiakini) หลังนำเสนอข่าวการทุจริต 1MDB

                           พฤศจิกายน 9, 2016

                           หน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซีย (Malaysian Communications and Multimedia Commission) บุกตรวจค้นสำนักงานของสำนักข่าวมาเลเซียกินี (Malaysiakini) ในเปอตาลิง จายา ก่อนยึดคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเมื่อบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน