home

แรงงาน

The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

The Need for an ASEAN Treaty on Migrant Workers

กุมภาพันธ์ 5, 2015

ผลประโยชน์ของชาติสมาชิกอาเซียนจากการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติไม่ได้จำกัดอยู่เพียงระดับทวิภาคี แต่ยังรวมถึงในระดับพหุภาคีอีกด้วย ชาติอาเซียนที่เป็นประเทศส่งออกแรงงานย้ายถิ่นจำเป็นต้องผลักดันให้ชาติสมาชิกอื่น ๆ เห็นพ้องกันกับการสร้างกลไกกฎหมายระดับภูมิภาค อันจะช่วยคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อแรงงานเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น Read More »

มองเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เมื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มองเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เมื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ธันวาคม 31, 2014

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเมื่อ 5-6 ปีก่อนได้ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ แต่ฟิลิปปินส์สามารถรับมือได้ค่อนข้างดี จากการที่พึ่งพาการส่งออกน้อยเพียงประมาณร้อยละ 30 ของ GDP และมีการบริโภคภายในประเทศในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งฟิลิปปินส์ได้เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและรวดเร็วในรอบ 3 ปีที่ผ่านมานี้ Read More »

บริษัทสิงคโปร์ปรับนโยบายจัดระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

บริษัทสิงคโปร์ปรับนโยบายจัดระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น

ธันวาคม 9, 2014

ผลสำรวจล่าสุดของกระทรวงแรงงาน (Ministry of Manpower) ของสิงคโปร์พบว่า บริษัทในสิงคโปร์หันมาปรับนโยบายการจัดระบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมายิ่งขึ้น โดยพบว่า บริษัทกว่าร้อยละ 47 ได้ดำเนินมาตรการจัดระบบและวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างน้อย 1 มาตรการ เพิ่มขึ้นจากการสำรวจในปี 2011 ที่มีบริษัทเพียงร้อยละ 38 เท่านั้นที่ใช้มาตรการจัดระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น Read More »

ADB ให้เงินกู้กัมพูชาช่วยพัฒนาแรงงานหญิง

ADB ให้เงินกู้กัมพูชาช่วยพัฒนาแรงงานหญิง

กันยายน 29, 2014

ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) มอบเงินกู้ให้กัมพูชา 30 ล้านดอลลาร์ (ราว 970 ล้านบาท) ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้รัฐบาลกัมพูชานำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานหญิง เช่น การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจ้างงาน รวมถึงนำไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้หญิงที่มีฐานะยากจน Read More »

อัตราเติบโตประชากรสิงคโปร์ต่ำสุดในรอบทศวรรษ

อัตราเติบโตประชากรสิงคโปร์ต่ำสุดในรอบทศวรรษ

กันยายน 25, 2014

สำนักงานประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (National Population and Talent Division – NPTD) ของสิงคโปร์ออกรายงาน ระบุ อัตราเติบโตประชากรของสิงคโปร์ต่ำสุดในรอบทศวรรษ อันเนื่องจากจำนวนแรงงานข้ามชาติย้ายเข้าน้อยลง โดยล่าสุด สิงคโปร์มีประชากรราว 5.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 จากปีก่อน Read More »

คนงานสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

คนงานสิ่งทอกัมพูชาเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

กันยายน 21, 2014

คนงานของโรงงานสิ่งทอหลายร้อยคนชุมนุมที่นิคมอุตสาหกรรมในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ก่อนรัฐบาลจะมีการเจรจาเพื่อกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสหรับปีหน้า Read More »

เมียนมาร์ชี้แรงงานถูกเลือกปฏิบัติกรณีฆาตกรรมชาวอังกฤษในไทย

เมียนมาร์ชี้แรงงานถูกเลือกปฏิบัติกรณีฆาตกรรมชาวอังกฤษในไทย

กันยายน 20, 2014

นายตู ชิท ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาซึ่งเป็น NGO ด้านสิทธิแรงงานต่างชาติชาวเมียนมาร์ในไทย เปิดเผยว่า ชาวเมียนมาร์ถูกเลือกปฏิบัติจากอคติของเจ้าหน้าที่รัฐไทย หลังจากที่แรงงานชาวเมียนมาร์ 6 คนตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อคดีฆาตกรรมและข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เข้าพบหารือประเด็นวิจัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

กันยายน 2, 2014

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ผศ.ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข ผู้ประสานงานโครงการ “จับตาอาเซียน” และ อ.ดร.ม.ล. พินิพันธุ์ บริพัตร ผู้ประสานงานร่วมโครงการฯ ได้เดินทางเข้าพบคุณยวน แม็กดูกัลล์ (Euan Mcdougall) เจ้าหน้าที่โครงการ และคุณกนกนิษก์ ตัณฑ์กุลรัตน์  ผู้ช่วยโครงการ ประจำองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (International Organization for Migration-IOM) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นวิจัยด้านแรงงานต่างชาติในอาเซียน ตลอดจนหารือการจัดสัมมนาร่วมกันในอนาคต Read More »

งานสัมมนา เรื่อง “การจ้างงานระยะสั้น: ความท้าทายของไทยและอาเซียน”

งานสัมมนา เรื่อง “การจ้างงานระยะสั้น: ความท้าทายของไทยและอาเซียน”

สิงหาคม 29, 2014

งานสัมมนา เรื่อง “การจ้างงานระยะสั้น: ความท้าทายของไทยและอาเซียน” จัดโดย  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันปรีดี พนมยงค์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมมือกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ สถานีโทรทัศน์... Read More »

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน”

สิงหาคม 1, 2014

โครงการจับตาอาเซียน (ASEAN Watch) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดงานสัมมนาสาธารณะ TRF- ASEAN Public Forum ครั้งที่ 1 “การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล Read More »

หมวดหมู่

'; collapsItems['collapsCat-51:3'] = '
  '; collapsItems['collapsCat-52:3'] = '
   '; collapsItems['collapsCat-85:3'] = '
    '; collapsItems['collapsCat-86:3'] = '
     '; collapsItems['collapsCat-87:3'] = '
      '; collapsItems['collapsCat-88:3'] = '
       '; collapsItems['collapsCat-94:3'] = '
        '; collapsItems['collapsCat-3:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-25:3'] = '
         '; collapsItems['collapsCat-33:3'] = '
          '; collapsItems['collapsCat-34:3'] = '
           '; collapsItems['collapsCat-35:3'] = '
            '; collapsItems['collapsCat-36:3'] = '
             '; collapsItems['collapsCat-37:3'] = '
              '; collapsItems['collapsCat-38:3'] = '
               '; collapsItems['collapsCat-39:3'] = '
                '; collapsItems['collapsCat-40:3'] = '
                 '; collapsItems['collapsCat-41:3'] = '
                  '; collapsItems['collapsCat-42:3'] = '
                   '; collapsItems['collapsCat-31:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-29:3'] = '
                    '; collapsItems['collapsCat-30:3'] = '
                     '; collapsItems['collapsCat-48:3'] = '
                      '; collapsItems['collapsCat-76:3'] = '
                       '; collapsItems['collapsCat-32:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-45:3'] = '
                        '; collapsItems['collapsCat-46:3'] = '
                         '; collapsItems['collapsCat-47:3'] = '
                          '; collapsItems['collapsCat-43:3'] = ''; collapsItems['collapsCat-49:3'] = '
                           '; /* Collapse Functions, version 2.0 * *--------------------------------------------------------------------------*/ String.prototype.trim = function() { return this.replace(/^\s+|\s+$/g,""); } function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else { var expires = ""; } document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i ', 'collapse', 0)// ]]>

                           เรื่องล่าสุด

                           ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์

                           ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์

                           พฤศจิกายน 9, 2016

                           นายลี เซียง ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงว่า ประธานาธิบดีคนใหม่ของสิงคโปร์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในปีหน้า จะเป็นชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาเลย์ นับเป็นประธานาธิบดีเชื้อสายมาเลย์คนแรกในรอบ 46 ปี นับตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีเอ็นชิก ยูซูฟ อิชัค (Encik Yusof...

                           รัฐบาลมาเลเซียบุกสำนักงานมาเลเซียกินี (Malaysiakini) หลังนำเสนอข่าวการทุจริต 1MDB

                           รัฐบาลมาเลเซียบุกสำนักงานมาเลเซียกินี (Malaysiakini) หลังนำเสนอข่าวการทุจริต 1MDB

                           พฤศจิกายน 9, 2016

                           หน่วยงานกำกับดูแลกิจการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซีย (Malaysian Communications and Multimedia Commission) บุกตรวจค้นสำนักงานของสำนักข่าวมาเลเซียกินี (Malaysiakini) ในเปอตาลิง จายา ก่อนยึดคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเมื่อบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

                           คลังข้อมูล

                           พบกับเราที่ Facebook

                           Tweets ล่าสุด

                           No tweets found.

                           แผนที่อาเซียน